THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 118/KH-UBND

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2019] [Hiệu lực: 30/10/2019]

Quyết định 369/QĐ-UBND

Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Di dân, tác định cư Thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2019] [Hiệu lực: 28/10/2019]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2019] [Hiệu lực: 28/10/2019]

Quyết định 1172/QĐ-UBND

Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư lập Đề án đề nghị công nhận Trung tâm huyện Lâm Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2019] [Hiệu lực: 28/10/2019]

Quyết định 368/QĐ-UBND

Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc giải thể Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang và Trung tâm Hành chính công huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2019] [Hiệu lực: 28/10/2019]

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/10/2019] [Hiệu lực: 01/11/2019]

Quyết định 1164/QĐ-UBND

Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2019] [Hiệu lực: 24/10/2019]

Kế hoạch 117/KH-UBND

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2019] [Hiệu lực: 23/10/2019]

Quyết định 1161/QĐ-UBND

Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lao động, tiền lương, quan hệ lao động; quản lý lao động ngoài nước; việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2019] [Hiệu lực: 23/10/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 302/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 302/DM từ ngày 21/10/2019 đến ngày 31/10/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2019] [Hiệu lực: 31/10/2019]

Công văn 3038/UBND-TCD

Công văn số 3038/UBND-TCD ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2019] [Hiệu lực: 21/10/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 301/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 301/DM từ ngày 11/10/2019 đến ngày 20/10/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2019] [Hiệu lực: 20/10/2019]

Kế hoạch 116/KH-UBND

Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị Định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính Phủ về hỡ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/10/2019] [Hiệu lực: 18/10/2019]

Công văn 3001/UBND-KGVX

Công văn số 3001/UBND-KGVX ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 323-KH/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2019] [Hiệu lực: 17/10/2019]

Công văn 2990/UBND-KGVX

Công văn số 2990/UBND-KGVX ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2019] [Hiệu lực: 17/10/2019]

Công văn 2994/UBND-KSTT

Công văn số 2994/UBND-KSTT ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Về việc đảm bảo tiến độ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2019] [Hiệu lực: 17/10/2019]

Công văn 2981/UBND-KSTT

Công văm số 2981/UBND-KSTT ngày 16/10/2019 về việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2019] [Hiệu lực: 16/10/2019]

Quyết định 1124/QĐ-UBND

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục, số lượng thiết bị, đồ dùng trang cấp cho các trường năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2019] [Hiệu lực: 16/10/2019]

Quyết định 1125/QĐ-UBND

Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiện toàn Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Tuyên Quang khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2019] [Hiệu lực: 16/10/2019]

Công văn 2970/UBND-TC

Công văn số 2970/UBND-TC ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc sử dụng kinh phí giá dịch vụ khám bệnh của các trạm Y tế trên địa bàn huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2019] [Hiệu lực: 16/10/2019]

Tổng số: 36 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.