THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 4191/UBND-KGVX

Công văn số 4191/UBND-KGVX ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2021] [Hiệu lực: 30/10/2021]

Quyết định 658/QĐ - UBND

Quyết định số 658 ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/10/2021] [Hiệu lực: 29/10/2021]

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2021/QĐ - UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/10/2021] [Hiệu lực: 09/11/2021]

Công văn 4179 /UBND-ĐTXD

Công văn số 4179 /UBND-ĐTXD ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/10/2021] [Hiệu lực: 29/10/2021]

Kế hoạch 193/KH - UBND

Kế hoạch số 193 /KH-UBND, ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/10/2021] [Hiệu lực: 29/10/2021]

Quyết định 655/QĐ - UBND

Quyết định số 655/QĐ - UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2021] [Hiệu lực: 28/10/2021]

Công văn 4150/UBND -THVX

Công văn số 4150 /UBND - THVX ngày 28/10/2021 triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2021] [Hiệu lực: 28/10/2021]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 28/10/2021 của BCĐ CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh trang tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2021] [Hiệu lực: 28/10/2021]

Quyết định 02/QĐ-BCĐ

Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 28/10/2021 của BCĐ CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh trang tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2021] [Hiệu lực: 28/10/2021]

Quyết định 654/QĐ - UBND

Quyết đinh số 654/QĐ - UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2021] [Hiệu lực: 28/10/2021]

Thông báo 145/TB - UBND

Thông báo số 145/TB - UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/10/2021] [Hiệu lực: 27/10/2021]

Công văn 4142/UBND - THVX

Công văn số 4142/UBND - THVX ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/10/2021] [Hiệu lực: 27/10/2021]

Kế hoạch 188/KH - UBND

Kế hoạch số 188/KH - UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/10/2021] [Hiệu lực: 27/10/2021]

Thông báo 144/TB - UBND

Thông báo số 144/TB - UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó chỉ huy thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/10/2021] [Hiệu lực: 27/10/2021]

Quyết định 1663/QĐ - UBND

Quyết định số 1663/QĐ - UBND ngày 27/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/10/2021] [Hiệu lực: 27/10/2021]

Công văn 4120/UBND - NLN

Công văn số 4120/UBND - NLN ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc tạm giao kế hoạch trồng mía nguyên liệu niên vụ năm 2021-2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2021] [Hiệu lực: 26/10/2021]

Quyết định 646/QĐ - UBND

Quyết định số 646/QĐ - UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh kiện toàn các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2021] [Hiệu lực: 26/10/2021]

Công văn 4129/UBND- THCBKS

Công văn số 4129/UBND- THCBKS ngày 26/10/2021 về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2021] [Hiệu lực: 26/10/2021]

Công văn 4130/UBND-THCBKS

Công văn số 4130/UBND-THCBKS ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị vận hành hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2021] [Hiệu lực: 26/10/2021]

Công văn 4119/UBND - KT

Công văn số 4119/UBND - KT ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2021] [Hiệu lực: 26/10/2021]

Tổng số: 97 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.