THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2019] [Hiệu lực: 29/11/2019]

Công văn 3514/UBND-NLN

Công văn số 3514/UBND-NLN ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2019] [Hiệu lực: 29/11/2019]

Quyết định 1386/QĐ-UBND

Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2019] [Hiệu lực: 29/11/2019]

Quyết định 1371/QĐ-UBND

Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBNd tỉnh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2019] [Hiệu lực: 28/11/2019]

Công văn 3474/UBND-NLN

Công văn số 3474/UBND-NLN ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2019] [Hiệu lực: 27/11/2019]

Quyết định 412/QĐ-UBND

Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quảng trường Trung tâm hành chính thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2019] [Hiệu lực: 26/11/2019]

Quyết định 410/QĐ-UBND

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập các Ban Quản lý rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2019] [Hiệu lực: 26/11/2019]

Quyết định 411/QĐ-UBND

Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2019] [Hiệu lực: 26/11/2019]

Kế hoạch 123/KH-UBND

Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 26/11/2019 về thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2019] [Hiệu lực: 26/11/2019]

Kế hoạch 124/KH-UBND

Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2019] [Hiệu lực: 26/11/2019]

Công văn 3450/UBND - NC

Công văn số 3450/UBND - NC ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hạn chế qua kiểm tra công tác Nội vụ năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2019] [Hiệu lực: 25/11/2019]

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2019] [Hiệu lực: 05/12/2019]

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2019] [Hiệu lực: 05/12/2019]

Quyết định 1353/QĐ-UBND

Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2019] [Hiệu lực: 22/11/2019]

Công văn 3425/UBND-NC

Công văn số 3425/UBND-NC ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2019] [Hiệu lực: 22/11/2019]

Quyết định 404/QĐ-UBND

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Thành Hưng ity 2

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2019] [Hiệu lực: 22/11/2019]

Quyết định 407/QĐ-UBND

Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Phú Lâm City

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2019] [Hiệu lực: 22/11/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 305/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 305/DM từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/11/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2019] [Hiệu lực: 30/11/2019]

Quyết định 1347/QĐ-UBND

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cây giống năm 2020; suất đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2019] [Hiệu lực: 21/11/2019]

Công văn 3390/UBND-KGVX

Công văn số 3390/UBND-KGVX ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2019] [Hiệu lực: 20/11/2019]

Tổng số: 42 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.