THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 593/QĐ-UBND

Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Khu di tích lịch sử Trường Đại học Y khoa và Bệnh viện thực hành tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Công văn 3801/UBND - KGVX

Công văn số 3801/UBND - KGVX ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Nghị quyết 57/NQ - HĐND

Nghị quyết số 57/NQ - HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020]

Kế hoạch 124/KH - UBND

Kế hoạch số 124/KH - UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh thí điểm tuyên truyền, quảng bá trực quan về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Kế hoạch 121/KH - UBND

Kế hoạch số 121/KH - UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Quyết định 592/QĐ-UBND

Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Công văn 3736/UBND- NC

Công văn số 3736/UBND-NC ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung trước khi giải thể Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Công văn 3760/UBND - NLN

Công văn số 3760/UBND - NLN ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc công tác phòng cháy và chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Kế hoạch 119/KH - UBND

Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 402-KH/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Công văn 3762/UBND - NC

Công văn số 3762/UBND - NC ngày 27/11/2020 về việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Quyết định 1648/QĐ-UBND

Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Quyết định 1666/QĐ-UBND

Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Thông báo 87/TB-UBND

Thông báo số 87/TB-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Thông báo 89/TB - UBND

Thông báo số 89/TB - UBND ngày 26/11/2020 Kết luận cuộc họp về phương án, ý tưởng quy hoạch và kế hoạch đầu tư các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Kết luận 88/KL - UBND

Kết luận số 88/KL - UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Quyết định 1644/QĐ-UBND

Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công nhận Trung tâm huyện Lâm Bình đạt tiêu chí đô thị loại V

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Công văn 3711/UBND - KGVX

Công văn số 3711/UBND - KGVX ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh vể việc triển khai Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Công văn 3709/UBND - NC

Công văn số 3709/UBND - NC ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động thi đua, công tác khen thưởng năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Kế hoạch 115/KH - UBND

Kế hoạch số 115/KH - UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/11/2020] [Hiệu lực: 24/11/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 340/DM từ

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 340/DM từ ngày 21/11/2020 đến ngày 30/11/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Tổng số: 64 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.