THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 136/KH-UBND

Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Kế hoạch 138/KH-UBND

Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 498/QĐ-UBND

Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tình Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 490/QĐ-UBND

Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 480/QĐ-UBND

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự ántrên địa bànhuyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 499/QĐ-UBND

Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 500/QĐ-UBND

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt bổ sung đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 và đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2020 trên địa bàn huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 484/QĐ-UBND

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng đô thị năm 2019 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và năm 2020 trên địa bàn huyện: Chiêm Hóa, Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 501/QĐ-UBND

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách Kim Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 502/QĐ-UBND

Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 1586/QĐ-UBND

Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Kế hoạch 137/KH-UBND

Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Công văn 3878/UBND-TH

Công văn số 3878/UBND-TH ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính Phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 485/QĐ-UBND

Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ( Khu 1 – Thuộc xã An Tường, thành phố Tuyên Quang)

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định cơ quan thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 15/01/2020]

Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định số 483/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng đô thị năm 2019 trên địa bàn huyện Na Hang và năm 2020 trên địa bàn huyện: Na Hang, Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 481/QĐ-UBND

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành danh mục sản phẩm Nông nghiệp chủ lực tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 1555/QĐ-UBND

Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương xây dựng phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2019] [Hiệu lực: 30/12/2019]

Quyết định 477/QĐ-UBND

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc công nhận Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2019] [Hiệu lực: 30/12/2019]

Quyết định 478/QĐ-UBND

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2019] [Hiệu lực: 30/12/2019]

Tổng số: 109 VB    Trang 1/6

1 2 3 4 5 6

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.