Maximize

Công văn 489/UBND-KGVX

Công văn số 489/UBND-KGVX ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh v/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2017] [Hiệu lực: 28/02/2017]

Công văn 494/UBND-NLN

Công văn số 494/UBND-NLN ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng loại vi rút cúm khác

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2017] [Hiệu lực: 28/02/2017]

Kế hoạch 18/KH-UBND

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2017] [Hiệu lực: 28/02/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 201/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 201/DM từ ngày 20/02/2017 đến 24/02/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2017] [Hiệu lực: 24/02/2017]

Kế hoạch 16/KH-UBND

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2017] [Hiệu lực: 22/02/2017]

Quyết định 53/QĐ-UBND

Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2017] [Hiệu lực: 22/02/2017]

Kế hoạch 17/KH-UBND

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2017] [Hiệu lực: 22/02/2017]

Kế hoạch 15/KH-UBND

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2017] [Hiệu lực: 21/02/2017]

Kế hoạch 13/KH-UBND

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2017] [Hiệu lực: 21/02/2017]

Công văn 363/UBND-NC

Công văn số 363/UBND-NC ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2017] [Hiệu lực: 17/02/2017]

Quyết định 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 1096/QĐ-UBND ngày 04/10/2014 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2017] [Hiệu lực: 17/02/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 200/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 200/DM từ ngày 13/02/2017 đến 17/02/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2017] [Hiệu lực: 17/02/2017]

Kế hoạch 12/KH-UBND

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/02/2017] [Hiệu lực: 16/02/2017]

Kế hoạch 14/KH-UBND

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh về việc Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/02/2017] [Hiệu lực: 16/02/2017]

Quyết định 89/QĐ-UBND

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2017] [Hiệu lực: 14/02/2017]

Công văn 306/UBND-KGVX

Công văn số 306/UBND-KGVX ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh v/v chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2017]

Quyết định 91/QĐ-UBND

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Đông y huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2017] [Hiệu lực: 14/02/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 199/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 199/DM từ ngày 06/02/2017 đến 10/02/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2017] [Hiệu lực: 10/02/2017]

Công văn 282/UBND-KGVX

Công văn số 282/UBND-KGVX ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh v/v khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt, môi, hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh, khiếm thính trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2017] [Hiệu lực: 10/02/2017]

Công văn 248/UBND-NC

Công văn số 248/UBND-NC ngày 8/2/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng và lập danh mục ban hành quyết định QPPL năm 2017 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/02/2017] [Hiệu lực: 08/02/2017]

Tổng số: 21 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.