THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 491/UBND- KGVX

Công văn số 491/UBND- KGVX ngày 29/02/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/02/2020] [Hiệu lực: 29/02/2020]

Công văn 474/UBND- TH

Công văn số 474/UBND- TH ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2020] [Hiệu lực: 28/02/2020]

Công văn 480/UBND-NLN

Công văn số 480/UBND-NLN ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng, chữa cháy rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2020] [Hiệu lực: 28/02/2020]

Quyết định 43/QĐ-UBND

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2020] [Hiệu lực: 28/02/2020]

Công văn 470/UBND - KGVX

Công văn số 470/UBND - KGVX ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2020] [Hiệu lực: 27/02/2020]

Quyết định 40/QĐ-UBND

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2020] [Hiệu lực: 27/02/2020]

Kế hoạch 25/KH-UBND

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2020] [Hiệu lực: 26/02/2020]

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang vè việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2020] [Hiệu lực: 26/02/2020]

Quyết định 140/QĐ-UBND

Quyết định số 140/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 24/02/2020 về việc công nhận xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Quyết định 141/QĐ-UBND

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Quyết định 142/QĐ-UBND

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Quyết định 143/QĐ-UBND

Quyết định số 143/ QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Quyết định 151/QĐ-UBND

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Quyết định 144/QĐ-UBND

Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công nhận xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện sau ma túy năm 2020 trên đia bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Quyết định 150/QĐ-UBND

Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã Tiền Phong tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 313/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 313/DM từ ngày 21/02/2020 đến ngày 29/02/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2020] [Hiệu lực: 29/02/2020]

Quyết định 123/QĐ-UBND

Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận các trường Mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2020] [Hiệu lực: 20/02/2020]

Kế hoạch 22/KH-UBND

Kế hoạch sộ 22/KH-UBND ngày 20/02/2020 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, thông tin trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2020] [Hiệu lực: 20/02/2020]

Công văn 367/UBND - kGVX

Công văn số 367/UBND - kGVX ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/02/2020] [Hiệu lực: 19/02/2020]

Tổng số: 58 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.