THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 148/QĐ-UBND

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 27/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2021] [Hiệu lực: 27/02/2021]

Kế hoạch 35/KH - UBND

Kế hoạch số 35/KH - UBND ngày 27/02/2021 của UBND tỉnh Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2021] [Hiệu lực: 27/02/2021]

Kế hoạch 34/KH - UBND

Công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2021] [Hiệu lực: 27/02/2021]

Quyết định 73/QĐ-UBND

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 66/QĐ-UBND

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 64/QĐ-UBND

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 02/QĐ - BCĐ

Quyết định số 02/QĐ - BCĐ ngày 26/02/2021 của Ban chỉ đạo điều tra kinh tế năm 2021 Tuyển chọn và phân công Giám sát viên cấp tỉnh,Quản trị hệ thống cấp tỉnhphục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Kế hoạch 04/KH - BCĐ

Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 26/02/2021 của BCĐ tổng điều tra kinh tế năm 2021 Triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 67/QĐ-UBND

Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 70/QĐ-UBND

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất để khai thác cát, sỏi lòng sông Lô tại các xã: Yên Phú, Yên Lâm, Minh Khương, Bạch Xa, huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 69/QĐ-UBND

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 72/QĐ-UBND

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 65/QĐ-UBND

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 147/QĐ-UBND

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Công văn 426/UBND - NLN

Công văn số 426/UBND - NLN ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Quyết định 143/QĐ-UBND

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Công văn 442/UBND - CT

Công ăn số 442/UBND - CT ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Kế hoạch 32/KH-UBND

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Kế hoạch 01/KH - HĐPB

Kế hoạch số 01/KH - HĐPB ngày 25/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Tổng số: 53 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.