THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 281/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 281/DM từ ngày 21/3/2019 đến ngày 31/3/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2019] [Hiệu lực: 31/03/2019]

Quyết định 294/QĐ-UBND

Quyết định số 294/QĐ-UBND, ngày 30/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2019] [Hiệu lực: 30/03/2019]

Công văn 784/UBND - NC

Công văn số 784/UBND - NC, ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 287/QĐ-UBND

Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 282/QĐ-UBND

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 43 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 281/QĐ-UBND

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 160 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 284/QĐ-UBND

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 29/3./2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 43 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc Về việc công bố 117 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 286/QĐ-UBND

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 283/QĐ-UBND

Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 288/QĐ-UBND

Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố 170 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố 28 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 292/QĐ-UBND

Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 02 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 290/QĐ-UBND

Quyết định số 290/QĐ-UBND 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 145 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 293/QĐ-UBND

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 285/QĐ-UBND

Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 289/QĐ-UBND

Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 274/QĐ-UBND

Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, Về việc công bố 238 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2019] [Hiệu lực: 28/03/2019]

Quyết định 273/QĐ-UBND

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thươngtỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2019] [Hiệu lực: 28/03/2019]

Quyết định 276/QĐ-UBND

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2019] [Hiệu lực: 28/03/2019]

Tổng số: 66 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.