THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 896/UBND - KGVX

Công văn số 896/UBND - KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2020] [Hiệu lực: 31/03/2020]

Công văn 892/UBND - KGVX

Công văn số 892/UBND - KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2020] [Hiệu lực: 31/03/2020]

Công văn 893/UBND - KGVX

Công văn số 893/UBND - KGVX ngày 31/3/2020 về việc tiếp tục theo dõi, giám sát thực hiện cách ly y tế đối với các đối tượng trở về từ vùng có dịch (bệnh viện Bạch Mai) và thành lập tổ giám sát PCD COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2020] [Hiệu lực: 31/03/2020]

Kế hoạch 35/KH-UBND

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Kế hoạch 36/KH-UBND

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Công văn 875/UBND - KSTT

Công văn số 875/UBND - KSTT ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường giải quyết TTHC qua mạng và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Công văn 873/UBND-NC

Công văn số 873/UBND-NC ngày 30/3/2020 của UBNd tỉnh về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Công văn 879/UBND-NC

Công văn số 879/UBND-NC ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Quyết định 274/QĐ - UBND

Quyết định số 274/QĐ - UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận Tập huấn viên hòa giải cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Kế hoạch 34/KH - UBND

Kế hoạch số 34/KH - UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Quyết định 02/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 02/QĐ-HĐKHCN ngày 30/3/2020 của Hội đồng khoa học và công nghệ Về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Quyết định 101/QĐ-UBND

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường nhánh bao quanh mặt bằng Công ty TNHH sản xuất giày Chung JYE Tuyên Quang - Việt Nam, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Công văn 957/UBND - KGVX

Công văn số 957/UBND - KGVX ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2020] [Hiệu lực: 28/03/2020]

Quyết định 99/QĐ-UBND

Quyết định số 99/QĐ-UBND gày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc Ủy quyền quyết định thành lập các cơ sở cách ly tập trung; quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly, người kết thúc thời gian cách ly tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2020] [Hiệu lực: 27/03/2020]

Quyết định 99/QĐ-UBND

Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2020] [Hiệu lực: 27/03/2020]

Quyết định 258/QĐ-UBND

Quyết định số 258/QĐ - UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2020] [Hiệu lực: 26/03/2020]

Công văn 837/UBND- KGVX

Công văn số 837/UBND- KGVX ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2020] [Hiệu lực: 26/03/2020]

Công văn 823/UBND - NC

Công văn số 823/UBND - NC ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2020] [Hiệu lực: 25/03/2020]

Quyết định 90/QĐ-UBND

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2020] [Hiệu lực: 25/03/2020]

Thông báo 17/TB - UBND

Thông báo số 17/TB - UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về Kế luận của Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ họp tháng 3 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2020] [Hiệu lực: 24/03/2020]

Tổng số: 98 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.