THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 822/UBND - NLN

Công văn số 822/UBND - NLN ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2021] [Hiệu lực: 31/03/2021]

Kế hoạch 03/KH-BCĐ

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 30/3/2021 của BCĐ phòng không nhân dân khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Quyết định 132/QĐ-UBND

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Quyết định 248/QĐ - UBND

Quyết định số 248/QĐ - UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Nghị quyết 12/NQ - HĐND

Nghị quyết số 12/NQ - HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Công văn 789/UBND - KGVX

Công văn số 789/UBND - KGVX ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2021] [Hiệu lực: 29/03/2021]

Quyết định 233/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2021] [Hiệu lực: 29/03/2021]

Công văn 782/UBND - KGVX

Công văn số 782/UBND - KGVX ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của BTV Tỉnh ủy (Khóa XVI) về huyđộng trẻ đi nhà trẻ

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2021] [Hiệu lực: 29/03/2021]

Công văn 776/UBND - ĐTXD

776/UBND - ĐTXD ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2021] [Hiệu lực: 29/03/2021]

Kế hoạch 43/KH - UBND

Kế hoạch số 43/KH - UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 05/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Nghị quyết 11/NQ - HĐND

Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 26/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết định số 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Nghị quyết 09/NQ - HĐND

Nghị quyết số 09/NQ - HĐND ngày 26/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Quyết định 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2021] [Hiệu lực: 25/03/2021]

Quyết định 229/QĐ-UBND

Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 25-3-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2021] [Hiệu lực: 25/03/2021]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quanh Nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 06/NQ - HĐND

Nghị quyết số 06/NQ - HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quanh Nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 03/NQ - HĐND

Nghị quyết số 03/NQ - HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quanh Nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 05/NQ - HĐND

Nghị quyết số 05/NQ - HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quanh Nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Tổng số: 84 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.