THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 318/QĐ - UBND

Quyết định số 318/QĐ - UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định số lượng cấp phó cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2022] [Hiệu lực: 10/04/2022]

Quyết định 159/QĐ - UBND

Quyết định số 159/QĐ - UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2022] [Hiệu lực: 10/04/2022]

Công văn 1040/UBND - NC

Công văn số 1040/UBND - NC ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2022] [Hiệu lực: 31/03/2022]

Quyết định 317/QĐ - UBND

Quyết định số 317/QĐ - UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2022] [Hiệu lực: 31/03/2022]

Quyết định 05/2022/QĐ - UBND

Quyết định số 05/2022/QĐ - UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2022] [Hiệu lực: 10/04/2022]

Công văn 1020/UBND - THCBKS

Công văn số 1020/UBND - THCBKS ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi phòng chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2022] [Hiệu lực: 29/03/2022]

Công văn 1018/UBND - ĐTXD

Công văn số 1018/UBND - ĐTXD ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2022] [Hiệu lực: 29/03/2022]

Nghị định 302/QĐ - UBND

Quyết định số 302/QĐ - UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2022] [Hiệu lực: 28/03/2022]

Quyết định 301/QĐ - UBND

Quyết định số 301/QĐ - UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2022] [Hiệu lực: 28/03/2022]

Quyết định 152/QĐ - UBND

Quyết định số 152/QĐ - UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2022 trên địa bàn thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2022] [Hiệu lực: 28/03/2022]

Quyết định 303/QĐ - UBND

Quyết định số 303/QĐ - UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2022] [Hiệu lực: 28/03/2022]

Quyết định 02/QĐ - BCĐ

Quyết định 02/QĐ - BCĐ ngày 26/3/2022 của Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn Điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Quyết định 01/KH - BCĐ

Kế hoạch sô 01/KH - BCĐ ngày 26/3/2022 của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử triển khai áp dụng hóa đơn Điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Quyết định 296/QĐ - UBND

Quyết định số 296/QĐ - UBND ngày 26/3/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sảnthuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Quyết định 285/QĐ-UBND

Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 26/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải thể Khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID 19 và thôi trưng dụng tài sản là khu nhà 3 tầng của Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Phân hiệu Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Công văn 999/UBND-THVX

Công văn số 999/UBND-THVX ngày 26/3/2022 của UBND tỉnh v/v thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-1

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định 01/QĐ - BCĐ ngày 26/3/2022 của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử về việc thành lập Tổ thường trực triển khai áp dụng hóa đơn Điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Quyết định 284/UBND-THVX

Quyết định số 284/UBND-THVX ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2022] [Hiệu lực: 25/03/2022]

Công văn 991/UBND-THVX

Công văn số 991/UBND-THVX ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh v/v triển khai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2022] [Hiệu lực: 25/03/2022]

Quyết định 149/QĐ-UBND

Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh ban hànhTiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh TuyênQuang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2022] [Hiệu lực: 25/03/2022]

Tổng số: 88 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.