THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 48/KH - UBND

Kế hoạch số 48/KH - UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh, Sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Công văn 1228/UBND - NLN

Công văn số 1228/UBND - NLN ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Công văn 1235/UBND - NLN

Công văn số 1235/UBND - NLN ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 135/QĐ-UBND

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất dự án Trung tâm Thương mại tại phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 449/QĐ-UBND

Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Kế hoạch 45/KH - UBND

Kế hoạch số 45/KH - UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Nghị quyết 15/NQ - HĐND

Nghị quyết số 15/NQ - HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020]

Quyết định 464/QĐ-UBND

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 139/QĐ-UBND

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành danh mục mã số các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Nghị quyết 13/NQ - HĐND

Nghị quyết số 13/NQ - HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020]

Nghị quyết 14/NQ - HĐND

Nghị Quyết số 14/NQ - HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020]

Quyết định 451/QĐ-UBND

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 133/QĐ-UBND

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh, đính chính khoản 1 Điều 6 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Kế hoạch 44/KH-UBND

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Công văn 1219/UBND - KGVX

Công văn số 1219/UBND - KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Công văn 1214/UBND - KGVX

Công văn số 1214/UBND - KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Quyết định 131/QĐ-UBND

Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Bến xe khách Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Quyết định 130/QĐ-UBND

Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Công văn 1206/UBND-KGVX

Công văn số 1206/UBND-KGVX ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2020] [Hiệu lực: 27/04/2020]

Công văn 1201/UBND - NLN

Công văn số 1201/UBND - NLN ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chông thiên tai năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2020] [Hiệu lực: 27/04/2020]

Tổng số: 93 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.