THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 28/TB - UBND

Thông báo số 28/TB - UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về việc Kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại thành phố Tuyên Quang tính đến ngày 30/4/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/04/2021] [Hiệu lực: 30/04/2021]

Quyết định 381/QĐ - UBND

Quyết định số 381/QĐ - UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác tiếp công dân, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2021] [Hiệu lực: 29/04/2021]

Công văn 1208/UBND - KGVX

Công văn số 1208/UBND - KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi tập trung đông người

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2021] [Hiệu lực: 29/04/2021]

Kế hoạch 68/KH - UBND

Kế hoạch số 68/KH - UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2021] [Hiệu lực: 29/04/2021]

Nghị quyết 29/ND - HĐND

Nghị quyết số 29/ND - HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND huyện Chiêm Hóa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2021] [Hiệu lực: 29/04/2021]

Quyết định 383/QĐ - UBND

Quyết định số 383/QĐ - UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2021] [Hiệu lực: 29/04/2021]

Quyết định 178/QĐ - UBND

Quyết định số 178/QĐ - UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2021] [Hiệu lực: 29/04/2021]

Kế hoạch 65/KH - UBND

Kế hoạch số 65/KH - UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 củaThủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2021] [Hiệu lực: 29/04/2021]

Kế hoạch 62/KH - UBND

Kế hoạch số 62/KH - UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2021] [Hiệu lực: 28/04/2021]

Thông báo 27/TB - UBND

Thông báo số 27/TB - UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2021] [Hiệu lực: 28/04/2021]

Kế hoạch 63/KH - UBND

Công văn số 63/KH - UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2021] [Hiệu lực: 28/04/2021]

Công văn 1159/UBND - NC

Công văn số 1159/UBND - NC ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2021] [Hiệu lực: 28/04/2021]

Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2021] [Hiệu lực: 01/07/2021]

Nghị quyết 18/NQ - HĐND

Nghị quyết số 18/NQ - HĐND ngày 27/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2021] [Hiệu lực: 27/04/2021]

Nghị quyết 18/NQ - HĐND

Nghị quyết số 18/NQ - HĐND ngày 27/4/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2021] [Hiệu lực: 27/04/2021]

Kế hoạch 61/KH - UBND

Kế hoạch số 61/KH - UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Tổ chức đợt thi đua chuyên đề thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2021] [Hiệu lực: 27/04/2021]

Công văn 1142/UBND - KGVX

Công văn số 1142/UBND - KGVX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉn

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2021] [Hiệu lực: 26/04/2021]

Công văn 1130/UBND -TH

1130/UBND -TH ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2021] [Hiệu lực: 24/04/2021]

Kế hoạch 59/KH - UBND

Kế hoạch số 59/KH - UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2021] [Hiệu lực: 23/04/2021]

Quyết định 352/QĐ - UBND

Quyết định số 352/QĐ - UBND ngay 23/4/2021 của UBND Bổ sung danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu và điều chỉnh số lượng người làm việc của Trường Đại học Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2021] [Hiệu lực: 23/04/2021]

Tổng số: 75 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.