THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 155/QĐ - UBND

Quyết định số 155/QĐ - UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn 14, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2021] [Hiệu lực: 20/04/2021]

Quyết định 148/QĐ-UBND

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/04/2021] [Hiệu lực: 19/04/2021]

Công văn 1037/UBND - NLN

Công văn số 1037/UBND - NLN ngày 18/4/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2021]

Kế hoạch 56/KH - UBND

Kế hoạch số 56/KH - UBND ngày 17/4/2021 của UBND tỉnh thực hiện chưng trình giảm nghèo năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2021] [Hiệu lực: 17/04/2021]

Công văn 1034/UBND -TH

Công văn số 1034/UBND -TH ngày 17/4/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022 định hướng đến năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2021] [Hiệu lực: 17/04/2021]

Công văn 1026/UBND - TNMT

Công văn số 1026/UBND - TNMT ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/04/2021] [Hiệu lực: 16/04/2021]

Quyết định 02/QĐ - HĐKHCN

Quyết định số 02/QĐ - HĐKHCN ngày 16/4/2021 của Hội đồng KH và CN tỉnh Tuyên quang về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/04/2021] [Hiệu lực: 16/04/2021]

Quyết định 332/QĐ-UBND

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Kế hoạch 54/KH - UBND

Kế hoạch số 54/KH - UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Kế hoạch 52/KH - UBND

Kế hoạch số 52/KH - UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Quyết định 140/QĐ-UBND

Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2021] [Hiệu lực: 14/04/2021]

Thông báo 21/TB - UBND

Thông báo số 21/TB - UBND Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2021] [Hiệu lực: 13/04/2021]

Công văn 977/UBND - TNMT

Công văn số 977/UBND - TNMT ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2021] [Hiệu lực: 13/04/2021]

Công văn 955/UBND - KGVX

Công văn số 955/UBND - KGVX ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/04/2021] [Hiệu lực: 12/04/2021]

Công văn 968/UBND - KGVX

Công văn số 968/UBND - KGVX ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/04/2021] [Hiệu lực: 12/04/2021]

Công văn 966/UBND - KGVX

Công văn số 966/UBND - KGVX ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/04/2021] [Hiệu lực: 12/04/2021]

Thông báo 20/TB - UBND

Thông báo số 20/TB - UBND ngày 11/4/2021 Kết luận họp Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2021] [Hiệu lực: 11/04/2021]

Công văn 942/UBND - NLN

Công văn số 942/UBND - NLN ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/04/2021] [Hiệu lực: 09/04/2021]

Quyết định 293/QĐ-UBND

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2021] [Hiệu lực: 08/04/2021]

Quyết định 295/QĐ-UBND

Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép đổi tên và phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2021] [Hiệu lực: 08/04/2021]

Tổng số: 36 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.