THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 270/QĐ - UBND

Quyết định số 270/QĐ - UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của:Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng quản lý Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2022] [Hiệu lực: 29/04/2022]

Quyết định 477/QĐ - UBND

Quyết định số 477/QĐ - UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2022] [Hiệu lực: 29/04/2022]

Công văn 1478/UBND - THVX

Công văn số 1478/UBND - THVX ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc tạm dừng khai báo y tế nội địa

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2022] [Hiệu lực: 29/04/2022]

Quyết định 478/QĐ - UBND

Quyết định số 478/QĐ - UBND ngày 29/4/2022 của Chủ UBND tỉnh phê duyệt danh sách nhân sự của Sở Thông tin và Truyền thông đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2022] [Hiệu lực: 29/04/2022]

Công văn 1448/UBND - NC

Công văn số 1448/UBND - NC ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2022] [Hiệu lực: 28/04/2022]

Quyết định 261/QĐ-UBND

Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2022] [Hiệu lực: 10/05/2022]

Quyết định 461/QĐ-UBND

Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy định số lượng cấp phó của:Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộcSở; đội thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2022] [Hiệu lực: 10/05/2022]

Quyết định 264/QĐ - UBND

Quyết định số 264/QĐ - UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2022] [Hiệu lực: 28/04/2022]

Quyết định 11/2022/QĐ - UBND

Quyết định số 11/2022/QĐ - UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2022] [Hiệu lực: 10/05/2022]

Kế hoạch 69/KH-UBND

Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2022] [Hiệu lực: 27/04/2022]

Kế hoạch 70/KH-UBND

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2022] [Hiệu lực: 27/04/2022]

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 10/05/2022]

Kế hoạch 68/KH-UBND

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 26/04/2022]

Công văn 1416/UBND - NC

Công văn số 1416/UBND - NC ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 26/04/2022]

Quyết định 257/QĐ - UBND

Quyết định số 257/QĐ - UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 26/04/2022]

Kế hoạch 66/KH - UBND

Kế hoạch số 66/KH - UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 26/04/2022]

Kế hoạch 67/KH - UBND

Kế hoạch số 67/KH - UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 26/04/2022]

Quyết định 460/QĐ - UBND

Quyết định số 460/QĐ - UBND ngày 26/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh sách nhân sự chính thức và nhân sự dự phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 26/04/2022]

Công văn 1403/UBND - KGVX

Công văn số 1403/UBND - KGVX ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2022] [Hiệu lực: 25/04/2022]

Công văn 1387/UBND - TH

Công văn số 1387/UBND - TH ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết kinh tế - xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2022] [Hiệu lực: 25/04/2022]

Tổng số: 90 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.