THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 88/KH - UBND

Kế hoạch số 88/KH - UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2021] [Hiệu lực: 31/05/2021]

Công văn 1626/UBND - TH

Tổng hợp số 1626/UBND - TH ngày 31/5/2021 về việc thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lồng ghép các yếu tố dân số vào Kế hoach, Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2021] [Hiệu lực: 31/05/2021]

Công văn 1645/UBND - NC

Công văn số 1645/UBND - NC ngày 31/5/2021 về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2021] [Hiệu lực: 31/05/2021]

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2021] [Hiệu lực: 10/06/2021]

Công văn 1620/UBND - KGVX

Công văn số 1620/UBND - KGVX ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2021] [Hiệu lực: 29/05/2021]

Công văn 1617/UBND - NLN

Công văn số 1617/UBND - NLN ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh về viêc Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông quả vải và các nông sản khác của tỉnh Bắc Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2021] [Hiệu lực: 29/05/2021]

Quyết định 539/QĐ - UBND

Công văn số 539/QĐ - UBND ngày 28/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi Tổ chức chủ trì thực hiện và điều chỉnh chức danh Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang”

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2021] [Hiệu lực: 28/05/2021]

Quyết định 328/QĐ - UBND

Quyết định số 328/QĐ - UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn đối với Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2021] [Hiệu lực: 28/05/2021]

Công văn 1609/UBND - KGVX

Công văn số 1609/UBND - KGVX ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tuyên sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2021] [Hiệu lực: 28/05/2021]

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2021] [Hiệu lực: 10/06/2021]

Quyết định 538/QĐ - UBND

Quyết đinh số 538/QĐ - UBND ngày 28/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng và tương đương thuộc Sở, các chi cục, các phòng và tương đương thuộc chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2021] [Hiệu lực: 28/05/2021]

Quyết định 533/QĐ - UBND

Quyết định số 533/QĐ - UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2021] [Hiệu lực: 27/05/2021]

Công văn 1594/UBND - NLN

Công văn số 1594/UBND - NLN ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2021] [Hiệu lực: 27/05/2021]

Kế hoạch 87/KH - UBND

Kế hoạch số 87/KH - UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2021] [Hiệu lực: 27/05/2021]

Thông báo 44/TB - UBND

Thông báo số 44/TB - UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về dự án Xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2021] [Hiệu lực: 27/05/2021]

Thông báo 45/TB - UBND

Thông báo số 45/TB - UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang ngày 26/5/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2021] [Hiệu lực: 27/05/2021]

Công văn 1574/UBND - ĐTXD

Công văn số 1574/UBND - ĐTXD ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2021] [Hiệu lực: 26/05/2021]

Kế hoạch 84/KH - UBND

Công văn số 84/KH - UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2021] [Hiệu lực: 26/05/2021]

Công văn 1556/UBND - TNMT

Công văn số 1556/UBND - TNMT ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2021] [Hiệu lực: 25/05/2021]

Kế hoạch 82/KH - UBND

Kế hoạch số 82/KH - UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2021] [Hiệu lực: 25/05/2021]

Tổng số: 106 VB    Trang 1/6

1 2 3 4 5 6

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.