THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 290/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 290/DM từ ngày 21/6/2019 đến ngày 30/6/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2019] [Hiệu lực: 30/06/2019]

Kế hoạch 78/KH-UBND

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/6/2019Triển khai Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2019] [Hiệu lực: 29/06/2019]

Kế hoạch 79/KH - UBND

Kế hoạch số 79/KH - UBND ngày 29/6/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018- 2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2019] [Hiệu lực: 29/06/2019]

Quyết định 227/QĐ-UBND

Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 29/6/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục nhóm ngành có nhu cầu thu hút giảng viên trình độ cao cho Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2015-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2019] [Hiệu lực: 29/06/2019]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 28/6/ của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2019] [Hiệu lực: 28/06/2019]

Quyết định 1721/UBND-NC

Công văn số 1721/UBND-NC ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2019] [Hiệu lực: 20/06/2019]

Công văn 1722/UBND-NC

Công văn số 1722/UBND-NC ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2019] [Hiệu lực: 20/06/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 289/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 289/DM từ ngày 11/6/2019 đến ngày 20/6/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2019] [Hiệu lực: 20/06/2019]

Quyết định 621/QĐ-UBND

Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2019] [Hiệu lực: 18/06/2019]

Quyết định 622/QĐ-UBND

Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 18/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2019] [Hiệu lực: 18/06/2019]

Thông báo 57/TB-UBND

Thông báo số 57/TB-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2019] [Hiệu lực: 18/06/2019]

Công văn 1658/UBND-NC

Công văn số 1658/UBND-NC ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc hoàn chỉnh hồ sơ, đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/06/2019] [Hiệu lực: 17/06/2019]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh. Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đẩm trật tự an toàn giao thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2019] [Hiệu lực: 15/06/2019]

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2019] [Hiệu lực: 01/07/2019]

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc và trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2019] [Hiệu lực: 01/07/2019]

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2019] [Hiệu lực: 01/07/2019]

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc và trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2019] [Hiệu lực: 01/07/2019]

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh. Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2019] [Hiệu lực: 01/07/2019]

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh. Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2019] [Hiệu lực: 01/07/2019]

Công văn 1650/UBND-NC

Công văn số 1650/UBND-NC, ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa ch

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2019] [Hiệu lực: 15/06/2019]

Tổng số: 38 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.