THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 252/QĐ-UBND

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Kế hoạch 71/KH-UBND

Kế hoạch số 71/KH - UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Công văn 1941/UBND - KGVX

Công văn số 1941/UBND - KGVX ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 804/QĐ-UBND

Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 803/QĐ-UBND

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Thông báo 42/TB-UBND

Thông báo 42/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 6 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2020] [Hiệu lực: 26/06/2020]

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2020] [Hiệu lực: 05/07/2020]

Công văn 1899/UBND - KGVX

Công văn số 1899/UBND - KGVX ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/06/2020] [Hiệu lực: 24/06/2020]

Kế hoạch 68/KH-UBND

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 23/6/.2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Quyết định 244/QĐ-UBND

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh, công bố chỉ CCHC năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan QLNN thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Công văn 1873/UBND - ĐTXD

Công văn số 1873/UBND - ĐTXD ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Công văn 1874/UBND -TNMT

Công văn số 1874/UBND -TNMT ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý vấn đề phát sinh tại khu vực chôn lấp rác thải xã Như Khê, huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 22/6/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tôt nghiệp PTTH ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 325/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 325/DM từ ngày 21/6/2020 đến ngày 30/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Công văn 710/QĐ-UBND

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Công văn 1826/UBND - KGVX

Công văn số 1826/UBND - KGVX ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Tổng số: 59 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.