THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 751/QĐ - UBND

Quyết định số 751/QĐ - UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND Thành lập Hội đồng quản lý và bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Quyết định 759/QĐ - UBND

Quyết định số 759/QĐ - UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Quyết định 755/QĐ - UBND

Quyết định số 755/QĐ - UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đợt 1 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Quyết định 750/QĐ - UBND

Quyết định số 750/QĐ - UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 32/NQ - HĐND

Nghị quyết số 32/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 31/NQ - HĐND

Nghị quyết số 31/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu phó Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 36/QĐ - UBND

Nghị quyết số 36/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 35/NQ - HĐND

Nghị quyết số 35/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 34/NQ - HĐND

Nghị quyết số 34/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 33/NQ - HĐND

Nghị quyết số 33/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 30/NQ - HĐND

Nghị quyết số 30/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 29/NQ - HĐND

Nghị quyết số 29/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 28/NQ - HĐND

Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 27/NQ - HĐND

Nghị quyết số 27/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 26/NQ - HĐND

Nghị quyết số 26/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, khóa XiX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 25/NQ - HĐND

Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 22/NQ - HĐND

Nghị quyết số 22/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 21/NQ - HĐND

Nghị quyết số 21/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Nghị quyết 20/NQ - HĐND

Nghị quyết số 20/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Công văn 2099/UBND - KGVX

Công văn số 2099/UBND - KGVX ngày 30/6/2021 về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Tổng số: 90 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.