THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 390/QĐ - UBND

Quyết định số 390/QĐ - UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Kế hoạch 127/KH -UBND

Kế hoạch số 127/KH -UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Thông báo 65/TB -UBND

Thông báo số 65/TB -UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp về các dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 418/QĐ-UBND

Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 413/QĐ-UBND

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 416/QĐ-UBND

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Lâm Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 08/07/2022]

Công văn 2444/UBND - THVX

Công văn số 2444/UBND - THVX ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Công văn 2455/UBND - KT

Công văn số 2455/UBND - KT ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn các huyện, thành phố để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 404/QĐ-UBND

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 403/QĐ-UBND

Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 402/QĐ-UBND

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 396/QĐ - UBND

Quyết định số 396/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 397/QĐ - UBND

Quyết định số 397/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 394/QĐ - UBND

Quyết định số 394/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 395/QĐ - UBND

Quyết định số 395/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 386/QĐ - UBND

Quyết định số 386/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Tổng số: 109 VB    Trang 1/6

1 2 3 4 5 6

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.