THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 278/QĐ-UBND

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2019 trên các tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2019] [Hiệu lực: 31/07/2019]

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2019]

Kế hoạch 93/KH-UBND

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2019] [Hiệu lực: 31/07/2019]

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 293/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 293/DM từ ngày 21/7/2019 đến ngày 31/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2019] [Hiệu lực: 31/07/2019]

Công văn 2182/UBND-KGVX

Công văn số 2182/UBND-KGVX ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2019] [Hiệu lực: 30/07/2019]

Quyết định 767/QĐ-UBND

Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2019] [Hiệu lực: 30/07/2019]

Nghị quyết 782/QĐ-UBND

Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2019] [Hiệu lực: 26/07/2019]

Nghị định 773/QĐ-UBND

Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2019] [Hiệu lực: 26/07/2019]

Kế hoạch 89/KH-UBND

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh, triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2019] [Hiệu lực: 24/07/2019]

Quyết định 725/QĐ-UBND

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2019] [Hiệu lực: 23/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 292/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 292/DM từ ngày 11/7/2019 đến ngày 20/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2019] [Hiệu lực: 20/07/2019]

Công văn 2065/UBND-KGVX

Công văn số 2065/UBND-KGVX, ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20. số 21/NQ-TW

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2019] [Hiệu lực: 19/07/2019]

Công văn 2048/UBND-NC

Công văn số 2048/UBND-NC ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 11/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê thanh niên Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2019] [Hiệu lực: 18/07/2019]

Nghị quyết 18/NĐ-HĐND

Nghị quyết số 18/NĐ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2019] [Hiệu lực: 17/07/2019]

Công văn 2038/UBND-KSTT

Công văn số 2038/UBND-KSTT ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về giải pháp nâng cao tỷ lệ TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả GQTTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2019] [Hiệu lực: 17/07/2019]

Quyết định 695/QĐ-UBND

Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, "Thầy thuốc Ưu tú lần th 13 - năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 15/07/2019]

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Tổng số: 45 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.