THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2381/UBND - KGVX

Công văn số 2381/UBND - KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Công văn 2375/UBND - NC

2375/UBND - NC ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện CCHC, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Công văn 2371/UBND - KGVX

Công văn số 2371/UBND - KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Công văn 2373/UBND - ĐTXD

Công văn số 2373/UBND - ĐTXD ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở đoạn đê thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Công văn 2364/UBND - KGVX

Công văn số 2364/UBND - KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Quyết định 314/QĐ-UBND

Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 24/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Quyết định 1009/QĐ-UBND

Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Công văn 2337/UBND - NC

Công văn số 2337/UBND - NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 175-KL/TW ngày 19/6/2020 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Công văn 2361/UBND - TH

Công văn số 2361/UBND - TH ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Công văn 2342/UBND - TNMT

Công văn số 2342/UBND - TNMT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Kế hoạch 88/KH-UBND

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 29/7/2020 triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2020] [Hiệu lực: 29/07/2020]

Công văn 2332/UBND -NC

Công văn số 2332/UBND -NC ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/202 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2020] [Hiệu lực: 29/07/2020]

Công văn 2324/UBND - KGVX

Công văn số 2324/UBND - KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2312/UBND - TNMT

Công văn số 2312/UBND - TNMT ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2316/UBND - THCB

Công văn số 2316/UBND - THCB ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2303/UBND - KGVX

Công văn số 2303/UBND - KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Kế hoạch 87/KH-UBND

Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Tổng số: 94 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.