THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 296/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 296/DM từ ngày 21/08/2019 đến ngày 31/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2019] [Hiệu lực: 31/08/2019]

Thông báo 84/TB-UBND

Thông báo số 84/TB-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2019] [Hiệu lực: 30/08/2019]

Quyết định 892/QĐ-UBND

Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2019] [Hiệu lực: 30/08/2019]

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/08/2019] [Hiệu lực: 15/09/2019]

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/08/2019] [Hiệu lực: 15/09/2019]

Quyết định 874/QĐ-UBND

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2019] [Hiệu lực: 27/08/2019]

Công văn 2461/UBND-KGVX

Công văn số 2461/UBND-KGVX ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong dịp Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2019] [Hiệu lực: 27/08/2019]

Công văn 2466/UBND-NC

Công văn số 2466/UBND-NC ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2019] [Hiệu lực: 27/08/2019]

Quyết định 311/QĐ-UBND

Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trụ sở Ủy ban nhân dân, Trạm y tế và khu dân cư Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13, thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (bổ sung)

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2019] [Hiệu lực: 27/08/2019]

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 5/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2019] [Hiệu lực: 26/08/2019]

Quyết định 308/QĐ-UBND

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2019] [Hiệu lực: 26/08/2019]

Công văn 2435/UBND-NC

Công văn số 2435/UBND-NC ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2019] [Hiệu lực: 23/08/2019]

Quyết định 858/QĐ-UBND

Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2019] [Hiệu lực: 22/08/2019]

Kế hoạch 02/KH-BCĐ

Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 22/8/2019 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang triển khai thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2019] [Hiệu lực: 22/08/2019]

Quyết định 859/QĐ-UBND

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2019] [Hiệu lực: 22/08/2019]

Quyết định 857/QĐ-UBND

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh vVề việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/08/2019] [Hiệu lực: 21/08/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 295/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 295/DM từ ngày 11/08/2019 đến ngày 20/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2019] [Hiệu lực: 20/08/2019]

Kế hoạch 101/KH-UBND

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/08/2019] [Hiệu lực: 19/08/2019]

Quyết định 849/QĐ-UBND

Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/08/2019] [Hiệu lực: 19/08/2019]

Công văn 2385/UBND - ĐTXD

Công văn số 2385/UBND - ĐTXD ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/08/2019] [Hiệu lực: 19/08/2019]

Tổng số: 74 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.