THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2716/UBND - KGVX

Công văn số 2716/UBND - KGVX ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc dừng không tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2020] [Hiệu lực: 31/08/2020]

Công văn 2715/UBND-TNMT

Công văn số 2715/UBND-TNMT ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2020] [Hiệu lực: 31/08/2020]

Quyết định 1199/QĐ-UBND

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận các trường Mầmnon, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2020] [Hiệu lực: 31/08/2020]

Công văn 2708/UBND - KGVX

Công văn số 2708/UBND - KGVX ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc kế hoạch tổ chức thực hiện gói hỗ trợ ứng phó với đại dịch Covid-19 do KOICA tài trợ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Quyết định 355/QĐ-UBND

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Sông Lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Kế hoạch 91/KH-UBND

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Kế hoạch 93/KH-UBND

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 22/NQ - HĐND

Nghị quyết số 22/NQ - HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 30/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 29/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Nghị quyết 28/NQ-HĐND

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Quyết định 1180/QĐ-UBND

Công văn số 1180/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ; lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020] [Hiệu lực: 27/08/2020]

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Nghị quyết 27/NQ - HĐND

Nghị quyết số 27/NQ - HĐND ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020]

Tổng số: 89 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.