THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1318/QĐ - UBND

Quyết định số 1318/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hợp nhất Trường Trung học cơ sở Kháng Nhật và Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật, huyện Sơn Dương thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Kháng Nhật

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 1317/QĐ - UBND

Quyết định số 1317/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh hợp nhất Trường THCS Thượng Lâm và Trường THPT Thượng Lâm thành Trường THCS và THPT Thượng Lâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 1316/QĐ - UBND

Quyết định số 1316/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Hàm Yên trên cơ sở Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 1315/QĐ - UBND

Quyết định số 1315/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa trên cơ sở Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sởhuyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 10/09/2021]

Công văn 3199/UBND - NC

Công văn số 3199/UBND - NC ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 1314/QĐ - UBND

Quyết định số 1314/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Na Hang trên cơ sở Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 520/QĐ - UBND

Quyết định số 520/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Bảo tàng Tân Trào và phòng chiếu phim thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 509/QĐ - UBND

Quyết định số 509/QĐ - UBND ngày 28/8/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Km170+600, Quốc lộ 2C đến thôn Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2021] [Hiệu lực: 30/08/2021]

Công văn 3161/UBND - ĐTXD

Công văn số 3161/UBND - ĐTXD ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông vận tải

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2021] [Hiệu lực: 30/08/2021]

Kế hoạch 143/KH - UBND

Kế hoạch số 143/KH - UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2021] [Hiệu lực: 30/08/2021]

Kế hoạch 142/KH - UBND

Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2021] [Hiệu lực: 30/08/2021]

Quyết định 513/QĐ - UBND

Quyết định số 513/QĐ - UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường giao thông nông thôn vào vùng sản xuất nông nghiệp tập trung kết hợp phát triển du lịch sinh thái thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2021] [Hiệu lực: 28/08/2021]

Công văn 3132/UBND-NLN

Công văn số 3132/UBND-NLN ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2021] [Hiệu lực: 27/08/2021]

Quyết định 1305/QĐ - UBND

Quyết định số 1305/QĐ - UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2021] [Hiệu lực: 27/08/2021]

Thông báo 119/TB - UBND

Thông báo số 119/TB - UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về lĩnh vực thông tin và truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Quyết định 506/QĐ - UBND

Quyết định số 506/QĐ - UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-202

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Công văn 3105/UBND-NLN

Công văn số 3105/UBND-NLN ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 265-KL/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Quyết định 1297/QĐ - UBND

Quyết định số 1297/QĐ - UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sau điều chỉnh địa giới hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Công văn 3076/UBND-TH

Công văn số 3076/UBND-TH ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP về công tác quy hoạch

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2021] [Hiệu lực: 25/08/2021]

Tổng số: 110 VB    Trang 1/6

1 2 3 4 5 6

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.