THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 30/9/2019 của của BCĐ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2019] [Hiệu lực: 30/09/2019]

Kế hoạch 109/KH - UBND

Kế hoạch số 109/KH - UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2019] [Hiệu lực: 30/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 299/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 299/DM từ ngày 21/9/2019 đến ngày 30/9/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2019] [Hiệu lực: 30/09/2019]

Kế hoạch 112/KH-UBND

Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2019] [Hiệu lực: 30/09/2019]

Kế hoạch 110/KH-UBND

Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện số hóa Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2019] [Hiệu lực: 30/09/2019]

Công văn 2742/UBND-NC

Quyết định số 2742/UBND-NC ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2019] [Hiệu lực: 25/09/2019]

Quyết định 336/QĐ-UBND

Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu độ thị Thành Hưng Mimosa

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2019] [Hiệu lực: 24/09/2019]

Quyết định 337/QĐ-UBND

Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Thành Hưng City1

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2019] [Hiệu lực: 24/09/2019]

Công văn 2731/UBND-TH

Công văn số 2731/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Điều tra thu nhập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2019] [Hiệu lực: 23/09/2019]

Công văn 2727/UBND-NC

Công văn số 2727/UBND-NC ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2019] [Hiệu lực: 23/09/2019]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Kế hoạch 106/KH-UBND

Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 298/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 298/DM từ ngày 11/9/2019 đến ngày 20/9/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Công văn 2714/UBND-NC

Công văn số 2714/UBND-NC ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Quyết định 333/QĐ-UBND

Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 18/9/.2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2019] [Hiệu lực: 18/09/2019]

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2019] [Hiệu lực: 01/10/2019]

Quyết định 934/QĐ-UBND

Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2019] [Hiệu lực: 11/09/2019]

Công văn 2612/UBND-TH

Công văn số 2612/UBND-TH ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh v/v đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2019 và xây dựng Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2019] [Hiệu lực: 11/09/2019]

Quyết định 944/QĐ-UBND

Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Giao thông Vận tải; Khoa học và Công nghệ; Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2019] [Hiệu lực: 10/09/2019]

Tổng số: 25 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.