THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 790/QĐ - UBND

Quyết định số 790/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 393/QĐ - UBND

Quyết định số 393/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 391/QĐ - UBND

Quyết định số 391/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 392/QĐ - UBND

Quyết định số 392/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 396/QĐ - UBND

Quyết định số 396/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 397/QĐ - UBND

Quyết định số 397/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 394/QĐ - UBND

Quyết định số 394/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 395/QĐ - UBND

Quyết định số 395/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 386/QĐ - UBND

Quyết định số 386/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 389/QĐ - UBND

Quyết định số 389/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Công bố Danh mục báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 798/QĐ - UBND

Quyết định số 798/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định bổ sung số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Tin học, Công báo - Kiểm soát thủ tục hành chính; điều chỉnh một số nội dung về vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Trung tâm Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 401/QĐ - UBND

Quyết định số 401/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tự chủ tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 400/QĐ - UBND

Quyết định số 400/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 398/QĐ - UBND

Quyết định số 398/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trường THPT Chuyên

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 399/QĐ - UBND

Quyết định số 399/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 794/QĐ-UBND

Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 411/QĐ-UBND

Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Công văn 2445/UBND - KT

Công văn số 2445/UBND - KT ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa huyện Lâm Bình,Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 405/QĐ-UBND

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 407/QĐ-UBND

Công văn số 407/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Tổng số: 8620 VB    Trang 10/431

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.