THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1510/UBND - NLN

Công văn số 1510/UBND - NLN ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Công văn 1518/UBND - KGVX

Công văn số 1518/UBND - KGVX ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Công văn 1513/UBND -TC

Công văn số 1513/UBND -TC ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi pháp luật về mua sắm tại các cơ quan, đơn vị trên đia bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Quyết định 189/QĐ-UBND

Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Quyết định 194/QĐ-UBND

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thườnggiải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Quyết định 195/QĐ-UBND

Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Thông báo 31/TB-UBND

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về kết luận của UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/05/2020] [Hiệu lực: 22/05/2020]

Công văn 1501/UBND - KGVX

Công văn số 1501/UBND - KGVX ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/05/2020] [Hiệu lực: 22/05/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 322/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 322/DM từ ngày 21/5/2020 đến ngày 31/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2020] [Hiệu lực: 31/05/2020]

Công văn 1491/UBND - TNMT

Công văn số 1491/UBND - TNMT ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước và kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn trong khai thác đá

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2020] [Hiệu lực: 21/05/2020]

Quyết định 185/QĐ-UBND

Công văn số 185/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Trường Trung học phổ thông Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2020] [Hiệu lực: 21/05/2020]

Công văn 1478/UBND - KGVX

Công văn số 1478/UBND - KGVX ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Công văn 1472/UBND-TCD

Công văn số 1472/UBND-TCD ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp Công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Kế hoạch 56/KH-UBND

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện nội dung đột phá "Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả CCHC, trọng tâm là CCHC" năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Công văn 1476/UBND - NLN

Công văn số 1476/UBND - NLN ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện đề nghị của Tạp chí Xây dựng Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Công văn 1465/UBND-KSTT

Công văn số 1465/UBND-KSTT ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc cập nhật CSDLQG về TTHC và xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2020] [Hiệu lực: 19/05/2020]

Công văn 1420/UBND-KSTT

Công văn số 1420/UBND-KSTT ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai TTHC liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Công văn 1410/UBND - NC

Công văn số 1410/UBND - NC ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ xã không đủ tuổi tái cử cấp ủy cấp xã (không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương)

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Quyết định 177/QĐ-UBND

Qết định số 177/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” được phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Kế hoạch 51/KH-UBND

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/5/2020 ciat UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 10/313

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.