Maximize

Quyết định 359/QĐ-UBND

Quyết định số 359/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường quản lý, vận hành (từ QL 2 vào vị trí giếng khoan và nhà trạm bảo vệ giếng khoan) thuộc công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/10/2017] [Hiệu lực: 19/10/2017]

Công văn 3283/UBND-NC

Công văn số 3283/UBND-NC ngày 17/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2017] [Hiệu lực: 17/10/2017]

Quyết định 356/QĐ-UBND

Quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện quy hoạch Khu tập thể Mỏ sắt và cán thép Tuyên Quang tại thôn An Hoà 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2017] [Hiệu lực: 16/10/2017]

Quyết định 1181/QĐ-UBND

Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 14/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2017] [Hiệu lực: 14/10/2017]

Công văn 3205/UBND-NLN

Công văn số 3205/UBND-NLN, ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/10/2017] [Hiệu lực: 11/10/2017]

Công văn 3168 /UBND-TH

Công văn số 3168/UBND-TH ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Quyết định 1161/QĐ-UBND

Quyết định số 1161/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 228/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 228/DM từ ngày 01/10/2017 đến ngày 10/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Quyết định 1144/QĐ-UBND

Quyết định số 1144/QĐ-UBND, ngày 9/10/2017 Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2017] [Hiệu lực: 09/10/2017]

Quyết định 1140/QĐ-UBND

Quyết định số 1140/QĐ-UBND, ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn nhân sự Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 06/10/2017]

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 20/10/2017]

Công văn 3136/UBND-NC

Công văn số 3136/UBND-NC ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 06/10/2017]

Quyết định 346/QĐ-UBND

Quyết định số 346/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/10/2017] [Hiệu lực: 03/10/2017]

Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh,ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/10/2017] [Hiệu lực: 02/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 226/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 227/DM từ ngày 21/9/2017 đến ngày 30/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2017] [Hiệu lực: 30/09/2017]

Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 30/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2017] [Hiệu lực: 30/09/2017]

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2017] [Hiệu lực: 28/09/2017]

Công văn 3047/UBND-NC

Công văn số 3047/UBND-NC, ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2017] [Hiệu lực: 27/09/2017]

Công văn 3045/UBND-KGVX

Công văn số 3045/UBND-KGVX ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh, về việc kiểm tra, chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học trong các cơ sở giáo dục

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2017] [Hiệu lực: 27/09/2017]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2017] [Hiệu lực: 25/09/2017]

Tổng số: 4837 VB    Trang 10/242

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.