Maximize

Kế hoạch 58/KH-UBND

Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh, triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2017] [Hiệu lực: 19/07/2017]

Công văn 2208/UBND-TC

Công văn số 2208/UBND-TC, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Văn bản số 5358/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2017] [Hiệu lực: 18/07/2017]

Công văn 2205/UBND-KGVX

Công văn số 2205/UBND-KGVX, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2017] [Hiệu lực: 18/07/2017]

Công văn 2192/UBND-KGVX

Công văn số 2192/UBND-KGVX, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 785/QĐ-UBND

Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch" tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Công văn 2197/UBND-NLN

Công văn số 2197/UBND-NLN, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 787/QĐ-UBND

Quyết định số 787/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Nghị quyết 62/NQ-UBND

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND huyện Sơn Dương Khóa XX, kỳ họp thứ 4 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định số 788/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Công văn 2194/UBND-KGVX

Công văn số 2194/UBND-KGVX ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh V/v xây dựng dự thảo Kế hoạch duy trì bền vững kết quả dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam"

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2017] [Hiệu lực: 14/07/2017]

Kế hoạch 57/KH-UBND

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2017] [Hiệu lực: 13/07/2017]

Công văn 2142/UBND-NLN

Công văn số 2142/UBND-NLN ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh V/v chủ động ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2017] [Hiệu lực: 13/07/2017]

Công văn 2131/UBND-KGVX

Công văn số 2131/UBND-KGVX ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh V/v vận động ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2017] [Hiệu lực: 12/07/2017]

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 219/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 219/DM từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 10/07/2017]

Quyết định 743/QĐ-UBND

Quyết định số 743/QĐ-UBND, ngày 5/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2017] [Hiệu lực: 05/07/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 218/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 218/DM từ ngày 21/6/2017 đến ngày 30/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Tổng số: 4709 VB    Trang 10/236

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.