Maximize

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2017] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1591/QĐ-UBND

Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 121/KH-UBND

Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 485/QĐ-UBND

Quyết định số 485/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang (nay là Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 124/KH-UBND

Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 476/QĐ-UBND

Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Công văn 4180/UBND-TH

Công văn số 4180/UBND-TH, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tổ chức Tết năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1594/QĐ-UBND

Quyết định số 1594/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017của Chủ tịch UBNdD tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 473/QĐ-UBND

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1593/QĐ-UBND

Quyết định số 1593/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch số 119/KH-UBND

Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh, về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Quyết định 1564/QĐ-UBND

Quyết định số 1564/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBNd tỉnh về việc công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Quyết định 469/QĐ-UBND

Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh,về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Quyết định 466/QĐ-UBND

Quyết định số 466/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Quyết định 464/QĐ-UBND

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBNd tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 27/12/2017]

Quyết định 118/KH-UBND

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 2712/2017 của UBND tỉnh, về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 27/12/2017]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố. Quy định mức hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 03/01/2018]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017, HĐND thành phố, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định sô 457/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/12/2017] [Hiệu lực: 22/12/2017]

Tổng số: 4959 VB    Trang 10/248

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.