THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2793/UBND - NLN

Công văn số 2793/UBND - NLN ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Công văn 2800/UBND - NLN

Công văn số 2800/UBND - NLN ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Quyết định 1258/QĐ-UBND

Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBN D tỉnh, kiện toàn thành viên Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Công văn 2787/UBND - NLN

Công văn số 2787/UBND - NLN ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Quyết định 1246/QĐ-UBND

Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc giải thể Hội Nuôi ong tỉnh Tuyên quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Quyết định 1250/QĐ-UBND

Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2020] [Hiệu lực: 08/09/2020]

Quyết định 1232/QĐ-UBND

Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với “xe hợp đồng trá hình tuyến cố định”, “xe kết hợp” và các xe ô tô vận chuyển khách trái quy định trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2020] [Hiệu lực: 08/09/2020]

Quyết định 1230/QĐ-UBND

Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2020] [Hiệu lực: 08/09/2020]

Quyết định 1223/QĐ-UBND

Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quý Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Kế hoạch 95/KH-UBND

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Công văn 2768/UBND - KGVX

Công văn số 2768/UBND - KGVX ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Quyết định 363/QĐ-UBND

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Nghị quyết 35/QĐ-UBND

Nghị quyết số 35/QĐ-UBND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 33/NQ-HĐND

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của UĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 10/328

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.