THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 218/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 218/DM từ ngày 21/6/2017 đến ngày 30/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 217/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 217/DM từ ngày 11/6/2017 đến ngày 20/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 20/06/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 216/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 216/DM từ ngày 01/6/2017 đến ngày 10/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2017] [Hiệu lực: 10/06/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 215/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 215/DM từ ngày 27/5/2017 đến ngày 31/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2017] [Hiệu lực: 31/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 214/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 214/DM từ ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 213/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 213/DM từ ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2017] [Hiệu lực: 19/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 212/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 212/DM từ ngày 08/5/2017 đến 12/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2017] [Hiệu lực: 12/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 211/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 211/DM từ ngày 01/5/2017 đến 05/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2017] [Hiệu lực: 05/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 210/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 210/DM từ ngày 24/4/2017 đến 28/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2017] [Hiệu lực: 28/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 209/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 209/DM từ ngày 17/4/2017 đến 21/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2017] [Hiệu lực: 21/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 208/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 208/DM từ ngày 10/4/2017 đến 14/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2017] [Hiệu lực: 14/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 207/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 207/DM từ ngày 03/4/2017 đến 07/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2017] [Hiệu lực: 07/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 206/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 206/DM từ ngày 27/3/2017 đến 31/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2017] [Hiệu lực: 31/03/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 205/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 205/DM từ ngày 20/3/2017 đến 24/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2017] [Hiệu lực: 24/03/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 204/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 204/DM từ ngày 13/3/2017 đến 17/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/03/2017] [Hiệu lực: 17/03/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 203/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 203/DM từ ngày 06/3/2017 đến 10/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2017] [Hiệu lực: 10/03/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 202/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 202/DM từ ngày 27/02/2017 đến 03/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2017] [Hiệu lực: 03/03/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 201/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 201/DM từ ngày 20/02/2017 đến 24/02/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2017] [Hiệu lực: 24/02/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 200/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 200/DM từ ngày 13/02/2017 đến 17/02/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2017] [Hiệu lực: 17/02/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 199/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 199/DM từ ngày 06/02/2017 đến 10/02/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2017] [Hiệu lực: 10/02/2017]

Tổng số: 398 VB    Trang 10/20

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.