THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 198/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 198/2008/QĐ-UBND ngày 06/05/2008 của UBND huyện Na Hang Ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2008]

Quyết định 1317/QĐ-UBND

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND huyện Na Hang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và phương án giao đất lâm nghiệp xã Thượng Giáp, huyện Na Hang giai đoạn 2007-2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/11/2007]

Quyết định 126/QĐ-UBND

Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND huyện Na Hang về việc phê duyệt quy hoạch vùng trồng cây đậu tương, đậu xanh theo hướng sản xuất hàng hoá

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2007]

Quyết định 107/QĐ-UBND

Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND huyện Na Hang về việc phê duyệt Đề án quy hoạch đồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc huyện Na Hang (Giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2007]

Quyết định 7220/QĐ-UBND

Quyết định số 7220/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND huyện Na Hang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp xã Khau Tinh, huyện Na Hang giai đoạn 2005-2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2005]

Quyết định 7221/QĐ-UBND

Quyết định số 7221/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND huyện Na Hang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và phương án giao đất lâm nghiệp xã Côn Lôn, huyện Na Hang giai đoạn 2005-2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2005]

Quyết định 7222/QĐ-UBND

Quyết định số 7222/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND huyện Na Hang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và phương án giao đất lâm nghiệp xã Hồng Thái, huyện Na Hang giai đoạn 2005-2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2005]

Quyết định 757a/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 757a/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND huyện Na Hang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/11/2005]

Quyết định 758/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 758/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND huyện Na Hang về việc ban hành bản Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/11/2005]

Quyết định 140/QĐ-UB

Quyết định số 140/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND huyện Na Hang về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và Phương án giao đất lâm nghiệp xã Năng Khả giai đoạn 2005-2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2005]

Quyết định 141/QĐ-UB

Quyết định số 141/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND huyện Na Hang về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và Phương án giao đất lâm nghiệp xã Sinh Long giai đoạn 2005-2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2005]

Tổng số: 45 VB    Trang 2/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.