THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2014]

Kế hoạch 59/KH-UBND

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015)

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2014]

Quyết định 923/QĐ-UBND

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2014]

Công văn 1170/UBND-CN

Công văn số 1170/UBND-CN ngày của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2014]

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2013]

Kế hoạch 40/KH-UBND

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2009 - 2012

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2012]

Kế hoạch 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/02/2012]

Công văn 1564/UBND-KSTTHC

Công văn số 1564/UBND-KSTTHC ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện và kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2011]

Công văn 718/UBND-CN

Công văn số 718/UBND-CN ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh về áp dụng giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2011]

Kế hoạch 10/KH-UBND

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2011]

Quyết định 551/QĐ-CT

Quyết định số 551/QĐ-CT ngày 07/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005 - 2009)

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/05/2010]

Quyết định 525/QĐ-CT

Quyết định số 525/QĐ-CT ngày 06/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2010]

Quyết định 526/QĐ-CT

Quyết định số 526/QĐ-CT ngày 06/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2010]

Quyết định 1283/QĐ-CT

Quyết định số 1283/QĐ-CT ngày 09/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2008]

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 01/8/2008 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2008]

Quyết định 362/QĐ-UBND

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2007

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2007]

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của UBND tỉnh về việc về việc Phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2006]

Nghị quyết 66/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 66/2005/NQ-HĐND ngày 08/12/2005 của HĐND tỉnh về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2005]

Nghị quyết 67/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 67/2005/NQ-HĐND ngày 08/12/2005 của HĐND tỉnh về việc chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2005]

Nghị quyết 32/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 32/2004/NQ-HĐND ngày 27/12/2004 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2004]

Tổng số: 60 VB    Trang 2/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.