THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 17/KH-UBND

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh về Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/02/2019] [Hiệu lực: 18/02/2019]

Kế hoạch 16/KH - UBND

Kế hoạch số 16/KH - UBND, ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/02/2019] [Hiệu lực: 15/02/2019]

Công văn 321/UBND - NC

Công văn số 321/UBND - NC, ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/02/2019] [Hiệu lực: 15/02/2019]

Công văn 318/UBND-TH

Công văn số 318/UBND-TH, ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh, về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2019] [Hiệu lực: 14/02/2019]

Công văn 306/UBND-TH

Công văn số 306/UBND-TH, ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/02/2019] [Hiệu lực: 13/02/2019]

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định số 45/QĐ-UBND, ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/02/2019] [Hiệu lực: 13/02/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 276/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 276/DM từ ngày 01/02/2019 đến ngày 10/02/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2019] [Hiệu lực: 10/02/2019]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/02/2019] [Hiệu lực: 01/02/2019]

Tổng số: 28 VB    Trang 2/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.