THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1645/UBND-NC

Công văn số 1645/UBND-NC ngày 14/.6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/06/2019] [Hiệu lực: 14/06/2019]

Quyết định 212/QĐ-UBND

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung về vị trí việc làm Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/06/2019] [Hiệu lực: 14/06/2019]

Quyết định 213/QĐ-UBND

Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/06/2019] [Hiệu lực: 14/06/2019]

Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2019] [Hiệu lực: 13/06/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 288/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 288/DM từ ngày 01/6/2019 đến ngày 10/6/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2019] [Hiệu lực: 10/06/2019]

Kế hoạch 71/KH-UBND

Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2019] [Hiệu lực: 10/06/2019]

Kế hoạch 70/KH-UBND

Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh.Triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2019] [Hiệu lực: 10/06/2019]

Quyết định 568/QĐ-UBND

Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/06/2019] [Hiệu lực: 07/06/2019]

Quyết định 193/QĐ-UBND

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (từ cọc T1 đến cọc T58, phía bờ trái)

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2019] [Hiệu lực: 05/06/2019]

Công văn 1561/UBND-NLN

Công văn số 1561/UBND-NLN ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2019] [Hiệu lực: 05/06/2019]

Công văn 1558/UBND-NC

Công văn số 1558/UBND-NC, ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính xã

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2019] [Hiệu lực: 05/06/2019]

Kế hoạch 69/KH-UBND

Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2019] [Hiệu lực: 04/06/2019]

Kế hoạch 68/KH-UBND

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2019] [Hiệu lực: 04/06/2019]

Công văn 1540/UBND-NC

Công văn số 1540/UBND-NC ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2019] [Hiệu lực: 04/06/2019]

Quyết định 557/QĐ-UBND

Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2019] [Hiệu lực: 04/06/2019]

Kế hoạch 67/KH-UBND

Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2019] [Hiệu lực: 04/06/2019]

Tổng số: 38 VB    Trang 2/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.