Maximize

Quyết định 38/2002/QĐ-UB

Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 29/01/2002 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá nước máy bán cho các đối tượng phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Công ty cấp, thoát nước tỉnh tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2002]

Quyết định 34/2002/QĐ-UB

Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 25/01/2002 của UBND tỉnh về việc việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Xóm, Bản, Tổ nhân dân"

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2002]

Quyết định 33/2002/QĐ-UB

Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 25/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2002]

Quyết định 25/2002/QĐ-UB

Quyết định số 25/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm phát triển Bò huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2002]

Quyết định 26/2002/QĐ-UB

Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế khuyến khích thực hiện Dự án phát triển đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2002]

Quyết định 24/2002/QĐ-UB

Quyết định số 24/2002/QĐ-UB ngày 17/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời mức cước vận chuyển máy chiếu phim; định mức xăng, dầu máy nổ phục vụ chiếu phim của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2002]

Quyết định 16/2002/QĐ-UB

Quyết định số 16/2002/QĐ-UB ngày 11/01/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Ngoại ngữ - Tin học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2002]

Quyết định 15/2002/QĐ-UB

Quyết định số 15/2002/QĐ-UB ngày 11/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành ''Đơn giá đền bù thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc) và hoa màu", thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2002]

Quyết định 2328/QĐ-UB

Quyết định số 2328/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định hỗ trợ cước thuê bao, cước truy nhập, khai thác Internet trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2001]

Quyết định 2289/QĐ-UB

Quyết định số 2289/QĐ-UB ngày 26/12/2001 của UBND tỉnh "Về việc thành lập Trung tâm phát triển Bò huyện Yên Sơn"

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2001]

Quyết định 2243/QĐ-UB

Quyết định số 2243/QĐ-UB ngày 20/12/2001 của UBND tỉnh "Về việc thành lập Đội thanh tra giao thông - đô thị, thị xã Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2001]

Quyết định 2117/QĐ-UB

Quyết định số 2117/QĐ-UB ngày 12/12/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất thực hiện đền bù tái định cư di dân thuỷ điện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2001]

Quyết định 2061/QĐ-UB

Quyết định số 2061/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển ống cống ly tâm bê tông cốt thép từ nơi sản xuất đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2001]

Quyết định 2016/QĐ-UB

Quyết định số 2016/QĐ-UB ngày 26/11/2001 của UBND tỉnh về việc thay thế nội dung khoản 3 - Điều 3 Quyết định số 1145/QĐ-UB ngày 09/11/1998 về việc "Thu và sử dụng học phí ở một số trường phổ thông trung học và trường mầm non trên địa bàn các huyện"

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2001]

Quyết định 1623/QĐ-UB

Quyết định số 1623/QĐ-UB ngày 04/10/2001 của UBND tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 đối với các hộ nghèo, đất trồng lúa theo Thông tư số 41/2001/TT-BTC; đối với các xã thuộc diện được miễn thuế theo Quyết định số 507/QĐ-UB và miễn, giảm thuế bổ sung đối với các hộ chính sách xã hội; đối với diện tích đất thực trồng chè, trồng mía

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/10/2001]

Quyết định 1579/QĐ-UB

Quyết định số 1579/QĐ-UB ngày 28/9/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn đàn bò giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2001]

Quyết định 1381/QĐ-UB

Quyết định số 1381/QĐ-UB ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển cây nhãn giống kích thước túi bầu (25x30)cm; (Φ: 16 cm, h: 21 cm) từ vườn ươm các huyện, thị xã đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2001]

Quyết định 1305/QĐ-UB

Quyết định số 1305/QĐ-UB ngày 16/8/2001 của UBND tỉnh "Về việc đổi tên các trường Phổ thông trung học thành các trường Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo"

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/08/2001]

Quyết định 1298/QĐ-UB

Quyết định số 1298/QĐ-UB ngày 15/8/2001 của UBND tỉnh ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí tại các trường: Cao đẳng sư phạm, Trung học kinh tế - kỹ thuật và dạy nghề, Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2001]

Quyết định 1140/QĐ-UB

Quyết định số 1140/QĐ-UB ngày 20/7/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách chất lượng cao trên tuyến đường Tuyên Quang - Hà Đông

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2001]

Tổng số: 4709 VB    Trang 233/236

229 230 231 232 233 234 235 236

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.