Maximize

Quyết định 13/2004/QĐ-UB

Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 11/02/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu chính sách dân tộc miền núi

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/02/2004]

Quyết định 11/2004/QĐ-UB

Quyết định số 11/2004/QĐ-UB ngày 09/02/2004 của UBND tỉnh về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc UBND tỉnh thành Sở Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/02/2004]

Quyết định 08/2004/QĐ-UB

Quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh về việc Thành lập Tổ Tôn giáo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2004]

Quyết định 01/2004/QĐ-UB

Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây lát hoa có kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 2.500 cây/ha trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2004]

Quyết định 02/2004/QĐ-UB

Quyết định số 02/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng phòng hộ bằng cây keo lai giâm hom, mật độ trồng 4.444 cây/ha trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2004]

Nghị quyết 72/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 72/2004/NQ-HĐND ngày 05/01/2004 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2004]

Nghị quyết 73/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 73/2004/NQ-HĐND ngày 05/01/2004 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2004]

Nghị quyết 74/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 74/2004/NQ-HĐND ngày 05/01/2004 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2004]

Nghị quyết 71/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết số 71/2004/NQ-HĐND ngày 02/01/2004 của HĐND tỉnh về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/01/2004]

Quyết định 185/2003/QĐ-UB

Quyết định số 185/2003/QĐ-UB ngày 25/12/2003 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2003]

Quyết định 176/2003/QĐ-UB

Quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung khu Dịch vụ, Du lịch, Thương mại và Dân cư Đô thị mới thuộc thôn Xây Dựng, thị trấn huyện lỵ Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2003]

Quyết định 169/2003/QĐ-UB

Quyết định số 169/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2003]

Quyết định 165/2003/QĐ-UB

Quyết định số 165/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2003]

Quyết định 166/2003/QĐ-UB

Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2003]

Quyết định 167/2003/QĐ-UB

Quyết định số 167/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2003]

Quyết định 168/2003/QĐ-UB

Quyết định số 168/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2003]

Quyết định 152/2003/QĐ-UB

Quyết định số 152/2003/QĐ-UB ngày 20/11/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây lát Mexico có kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 2.500 cây/ha trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2003]

Quyết định 147/2003/QĐ-UB

Quyết định số 147/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của UBND tỉnh ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí hệ đào tạo mở tại Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2003]

Quyết định 145/2003/QĐ-UB

Quyết định số 145/2003/QĐ-UB ngày 06/11/2003 của UBND tỉnh về việc đổi tên Sở Tài chính Vật giá thành Sở Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2003]

Quyết định 144/2003/QĐ-UB

Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 05/11/2003 của UBND tỉnh về việc quy định giá thóc áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2003

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/11/2003]

Tổng số: 4837 VB    Trang 233/242

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.