Maximize

Chỉ thị 01/CT-UB

Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 12/1/2000 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/01/2000]

Nghị định 159/1999/NĐ-CP

Nghị định số 159/1999/NĐ-CP ngày 22/9/1999 của Chính phủ về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 1999 - 2004

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/1999]

Nghị định 56/1999/NĐ-CP

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15/7/1999 của Chính phủ về việc giải thể các thị trấn nông trường Tân Trào, Sông Lô, Tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/1999]

Quyết định 18/1999/QĐ-TTg

Quyết định số 18/1999/QĐ-TTg ngày 11/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/1999]

Quyết định 260/1998/QĐ-TTg

Quyết định số 260/1998/QĐ-TTg ngày 06/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2005

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/02/1998]

Tổng số: 4647 VB    Trang 233/233

229 230 231 232 233

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.