THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 69/QĐ-UBND

Quyết đinh số 69/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Công văn 703/UBND-NLN

Công văn số 703/UBND-NLN ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Kế hoạch 02/ KH - BCĐ

Kế hoạch số 02/ KH - BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Công văn 697/UBND- UBND

Công văn số 697/UBND- UBND ngày 16/3/.2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức rà soát, xác minh, khai báo ytế, cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Công văn 702/UBND - NLN

Công văn số 702/UBND - NLN ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Công văn 689/UBND - KGVX

Công văn số 689/UBND - KGVX ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Quyết định 691/UBND -NC

Công văn số 691/UBND -NC Ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án số hóa bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Kế hoạch 30/KH-UBND

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc huy động trẻ em đi trẻ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Kế hoạch 31/KH-UBND

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Quyết định 202/QĐ-UBND

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng trường,Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Công văn 662/UBND - CN

Công văn số 662/UBND - CN ngày 12/3/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chương trình đầu tư tỉnh TUyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Công văn 637/UBND -TH

Công văn số 637/UBND -TH ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về viêc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Kế hoạch 29/KH-UBND

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh. thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 315/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 315/DM từ ngày 11/3/2020 đến ngày 20/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 20/03/2020]

Quyết định 62/QĐ - UBND

Công văn số 62/QĐ - UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 64/QĐ - UBND

Quyết định số 64/QĐ - UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/3/2020 về tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 60/QĐ-UBND

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Tổng số: 98 VB    Trang 3/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.