THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 314/QĐ-UBND

Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 24/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Quyết định 1009/QĐ-UBND

Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 297/QĐ-UBND

Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 298/QĐ-UBND

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2020] [Hiệu lực: 05/08/2020]

Quyết định 293/QĐ-UBND

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cở sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 294/QĐ-UBND

294/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Quyết định 286/QĐ-UBND

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của YBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sân Golf Vinpearl Mỹ Lâm-Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2020] [Hiệu lực: 22/07/2020]

Quyết định 285/QĐ-UBND

Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch – Điều dưỡng suối khoáng Mỹ Lâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2020] [Hiệu lực: 22/07/2020]

Quyết định 283/QĐ-UBND

Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Quyết định 893/QĐ-UBND

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Quyết định 878/QĐ-UBND

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Quyết định 270/QĐ-UBND

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc đính chính nội dung Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Quyết định 272/QĐ-UBND

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh, thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Quyết định 960/QĐ-TTg

Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 267/QĐ-UBND

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 847/QĐ-UBND

Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2020] [Hiệu lực: 06/07/2020]

Tổng số: 3194 VB    Trang 3/160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.