THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 328/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 328/DM từ ngày 21/7/2020 đến ngày 31/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 327/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 327/DM từ ngày 11/7/2020 đến ngày 20/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 326/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 326/DM từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 325/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 325/DM từ ngày 21/6/2020 đến ngày 30/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 324/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 324/DM từ ngày 11/6/2020 đến ngày 20/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 20/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 323/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 323/DM từ ngày 01/6/2020 đến ngày 10/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 322/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 322/DM từ ngày 21/5/2020 đến ngày 31/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2020] [Hiệu lực: 31/05/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 321/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 321/DM từ ngày 11/5/2020 đến ngày 20/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 320/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 320/DM từ ngày 01/5/2020 đến ngày 10/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/05/2020] [Hiệu lực: 10/05/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 319/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 319/DM từ ngày 21/4/2020 đến ngày 30/4/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 30/04/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 318/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 318/DM từ ngày 11/4/2020 đến ngày 20/4/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2020] [Hiệu lực: 20/04/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 317/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 317/DM từ ngày 01/4/2020 đến ngày 10/4/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2020] [Hiệu lực: 10/04/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 316/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 316/DM từ ngày 21/3/2020 đến ngày 31/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2020] [Hiệu lực: 31/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 315/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 315/DM từ ngày 11/3/2020 đến ngày 20/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 20/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 314/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 314/DM từ ngày 01/3/2020 đến ngày 10/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 313/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 313/DM từ ngày 21/02/2020 đến ngày 29/02/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2020] [Hiệu lực: 29/02/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 312/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 312/DM từ ngày 11/02/2020 đến ngày 20/02/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/02/2020] [Hiệu lực: 20/02/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 311/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 311/DM từ ngày 01/02/2020 đến ngày 10/02/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/02/2020] [Hiệu lực: 10/02/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 310/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 310/DM từ ngày 21/01/2020 đến ngày 31/01/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 31/01/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 309/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 309/DM từ ngày 11/01/2020 đến ngày 20/01/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2020] [Hiệu lực: 20/01/2020]

Tổng số: 369 VB    Trang 3/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.