THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 358/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 358/DM từ ngày 21/05/2021 đến ngày 31/05/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2021] [Hiệu lực: 31/05/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 357/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 357/DM từ ngày 11/05/2021 đến ngày 20/05/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2021] [Hiệu lực: 20/05/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 356/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 356/DM từ ngày 01/05/2021 đến ngày 10/05/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/05/2021] [Hiệu lực: 10/05/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 355/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 355/DM từ ngày 21/04/2021 đến ngày 30/04/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2021] [Hiệu lực: 30/04/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 354/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 354/DM từ ngày 11/04/2021 đến ngày 20/04/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2021] [Hiệu lực: 20/04/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 353/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 353/DM từ ngày 01/04/2021 đến ngày 10/04/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2021] [Hiệu lực: 10/04/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 352/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 352/DM từ ngày 21/3/2021 đến ngày 31/3/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2021] [Hiệu lực: 31/03/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 351/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 351/DM từ ngày 11/3/2021 đến ngày 20/3/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2021] [Hiệu lực: 20/03/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 350/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 350/DM từ ngày 01/3/2021 đến ngày 10/3/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2021] [Hiệu lực: 10/03/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 349/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 349/DM từ ngày 21/02/2021 đến ngày 28/02/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2021] [Hiệu lực: 28/02/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 348/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 348/DM từ ngày 10/02/2021 đến ngày 20/02/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 347/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 347/DM từ ngày 01/02/2021 đến ngày 10/02/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/02/2021] [Hiệu lực: 10/02/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 346/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 346/DM từ ngày 21/01/2021 đến ngày 31/01/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 31/01/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 345/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 345/DM từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/01/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 20/01/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 343/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 343/DM từ ngày 21/12/2020 đến ngày 31/12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 342/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 342/DM từ ngày 11/12/2020 đến ngày 20/12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2020] [Hiệu lực: 20/12/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 341/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 341/DM từ ngày 01/12/2020 đến ngày 10/12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2020] [Hiệu lực: 10/12/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 340/DM từ

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 340/DM từ ngày 21/11/2020 đến ngày 30/11/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 339/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 339/DM từ ngày 11/11/2020 đến ngày 20/11/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2020] [Hiệu lực: 20/11/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 338/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 338/DM từ ngày 01/11/2020 đến ngày 10/11/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/11/2020] [Hiệu lực: 10/11/2020]

Tổng số: 398 VB    Trang 3/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.