THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 2289/QĐ-UB

Quyết định số 2289/QĐ-UB ngày 26/12/2001 của UBND tỉnh "Về việc thành lập Trung tâm phát triển Bò huyện Yên Sơn"

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2001]

Quyết định 2243/QĐ-UB

Quyết định số 2243/QĐ-UB ngày 20/12/2001 của UBND tỉnh "Về việc thành lập Đội thanh tra giao thông - đô thị, thị xã Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2001]

Quyết định 2117/QĐ-UB

Quyết định số 2117/QĐ-UB ngày 12/12/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất thực hiện đền bù tái định cư di dân thuỷ điện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2001]

Quyết định 2061/QĐ-UB

Quyết định số 2061/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển ống cống ly tâm bê tông cốt thép từ nơi sản xuất đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2001]

Quyết định 2016/QĐ-UB

Quyết định số 2016/QĐ-UB ngày 26/11/2001 của UBND tỉnh về việc thay thế nội dung khoản 3 - Điều 3 Quyết định số 1145/QĐ-UB ngày 09/11/1998 về việc "Thu và sử dụng học phí ở một số trường phổ thông trung học và trường mầm non trên địa bàn các huyện"

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2001]

Quyết định 1623/QĐ-UB

Quyết định số 1623/QĐ-UB ngày 04/10/2001 của UBND tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 đối với các hộ nghèo, đất trồng lúa theo Thông tư số 41/2001/TT-BTC; đối với các xã thuộc diện được miễn thuế theo Quyết định số 507/QĐ-UB và miễn, giảm thuế bổ sung đối với các hộ chính sách xã hội; đối với diện tích đất thực trồng chè, trồng mía

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/10/2001]

Quyết định 1579/QĐ-UB

Quyết định số 1579/QĐ-UB ngày 28/9/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn đàn bò giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2001]

Quyết định 1381/QĐ-UB

Quyết định số 1381/QĐ-UB ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển cây nhãn giống kích thước túi bầu (25x30)cm; (Φ: 16 cm, h: 21 cm) từ vườn ươm các huyện, thị xã đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2001]

Quyết định 1305/QĐ-UB

Quyết định số 1305/QĐ-UB ngày 16/8/2001 của UBND tỉnh "Về việc đổi tên các trường Phổ thông trung học thành các trường Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo"

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/08/2001]

Quyết định 1298/QĐ-UB

Quyết định số 1298/QĐ-UB ngày 15/8/2001 của UBND tỉnh ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí tại các trường: Cao đẳng sư phạm, Trung học kinh tế - kỹ thuật và dạy nghề, Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2001]

Quyết định 1140/QĐ-UB

Quyết định số 1140/QĐ-UB ngày 20/7/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách chất lượng cao trên tuyến đường Tuyên Quang - Hà Đông

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2001]

Quyết định 964a/QĐ-UB

Quyết định số 964a/QĐ-UB ngày 18/6/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hoá thôn, bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2001]

Quyết định 925/QĐ-UB

Quyết định số 925/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo"

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2001]

Quyết định 928/QĐ-UB

Quyết định số 928/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư"

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2001]

Quyết định 932/QĐ-UB

Quyết định số 932/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Liên minh Hợp tác xã tỉnh"

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2001]

Quyết định 929/QĐ-UB

Quyết định số 929/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh"

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2001]

Quyết định 930/QĐ-UB

Quyết định số 930/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Địa chính"

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2001]

Quyết định 931/QĐ-UB

Quyết định số 931/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Thương mại và Du lịch"

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2001]

Quyết định 926/QĐ-UB

Quyết định số 926/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Xây dựng"

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2001]

Quyết định 927/QĐ-UB

Quyết định số 927/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Văn hóa - Thông tin"

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2001]

Tổng số: 6540 VB    Trang 325/327

319 320 321 322 323 324 325 326 327

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.