THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 531/QĐ-UB

Quyết định số 531/QĐ-UB ngày 10/4/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống sản xuất và cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển hệ thống sản xuất giống nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2001]

Quyết định 532/QĐ-UB

Quyết định số 532/QĐ-UB ngày 10/4/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đầu tư các công trình thủy lợi đầu mối vàđường điện đến công trình đầu mối để tưới cây công nghiệp và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2001]

Quyết định 501/QĐ-UB

Quyết định số 501/QĐ-UB ngày 06/4/2001 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức chi duy tu, bảo dưỡng, các tuyến đường giao thông (tỉnh lộ, huyện lộ) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2001]

Quyết định 502/QĐ-UB

Quyết định số 502/QĐ-UB ngày 06/4/2001 của UBND tỉnh về việc chuyển kinh phí chi cho sự nghiệp nông nghiệp sang hỗ trợ kinh phí chi lương, chi thường xuyên theo định mức cho 140 cán bộ khuyến nông cụm xã do Công ty Giống vật tư nông, lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2001]

Quyết định 507/QĐ-UB

Quyết định số 507/QĐ-UB ngày 06/4/2001 của UBND tỉnh về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các thôn, bản khu vực III trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2001]

Quyết định 509/QĐ-UB

Quyết định số 509/QĐ-UB ngày 06/4/2001 của UBND tỉnh về việc chuyển sang thu thuế đối với một số loại phí, lệ phí theo Quyết định số 1115/QĐ-UB ngày 31/12/1997 của UBND tỉnh; chuyển sang thu khác của ngân sách đối với phí vệ sinh môi trường theo Quyết định số 567/QĐ-UB ngày 24/5/1996 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2001]

Nghị quyết 31/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Nghị quyết 29/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về việc thông qua các Tờ trình của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Nghị quyết 30/NQ-HĐND15

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND15 ngày 24/3/2001 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2001

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2001]

Quyết định 1218/QĐ-UB

Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2000]

Quyết định 933/QĐ-UB

Quyết định số 933/QĐ-UB ngày 21/8/2000 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Châm cứu tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/08/2000]

Quyết định 590/QĐ-UB

Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 01/6/2000 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2000]

Quyết định 525/QĐ-UB

Quyết định số 525/QĐ-UB ngày 16/5/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2000]

Quyết định 419/QĐ-UB

Quyết định số 419/QĐ-UB ngày 14/4/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian thực hiện xét duyệt miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2000]

Quyết định 341/QĐ-UB

Quyết định số 341/QĐ-UB ngày 24/3/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2000]

Quyết định 335/QĐ-UB

Quyết định số 335/QĐ-UB ngày 22/3/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm từ nguồn tiết kiệm 5 chi thường xuyên của tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2000]

Quyết định 273/QĐ-UB

Quyết định số 273/QĐ-UB ngày 10/3/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, cho vay vốn đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn tín dụng đầu tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2000]

Quyết định 233/QĐ-UB

Quyết định số 233/QĐ-UB ngày 28/2/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban thi đua khen thưởng tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2000]

Quyết định 190/QĐ-UB

Quyết định số 190/QĐ-UB ngày 31/1/2000 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm từ nguồn tiết kiệm 5 chi thường xuyên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2000]

Quyết định 180/QĐ-UB

Quyết định số 180/QĐ-UB ngày 27/1/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2000]

Tổng số: 6708 VB    Trang 335/336

329 330 331 332 333 334 335 336

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.