THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 38/2003/QĐ-UB

Quyết định số 38/2003/QĐ-UB ngày 08/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Qui định về một số biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2003]

Quyết định 29/2003/QĐ-UB

Quyết định số 29/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003 của UBND tỉnh về việc ghi họ, tên cả vợ và chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2003]

Quyết định 27/2003/QĐ-UB

Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 21/3/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2003]

Quyết định 23/2003/QĐ-UB

Quyết định số 23/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 của UBND tỉnh về việc bổ sung Chương IIIA Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26 tháng 9 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2003]

Quyết định 14/2003/QĐ-UB

Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 28/01/2003 của UBND tỉnh "về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2003]

Quyết định 13/2003/QĐ-UB

Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 23/01/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, phát triển đến năm 2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/01/2003]

Quyết định 09/2003/QĐ-UB

Quyết định số 09/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh "Về việc thành lập Đội khảo sát, thiết kế trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2003]

Quyết định 10/2003/QĐ-UB

Quyết định số 10/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp Quản lý đường bộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2003]

Quyết định 05/2003/QĐ-UB

Quyết định số 05/2003/QĐ-UB ngày 08/01/2003 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số: 535/QĐ-UB ngày 13/7/1998 của UBND tỉnh Tuyên Quang về "Miễn, giảm thuế doanh thu, thuế lợi tức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2003]

Quyết định 04/2003/QĐ-UB

Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06/01/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây giống Keo lai giâm hom trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2003]

Quyết định 12/QĐ-TTg

Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 02/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2002 - 2005

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/01/2003]

Quyết định 594/2002/QĐ-UB

Quyết định số 594/2002/QĐ-UB ngày 20/12/2002 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy định quy trình thực hiện đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2002]

Quyết định 591/2002/QĐ-UB

Quyết định số 591/2002/QĐ-UB ngày 19/12/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2002]

Quyết định 583/2002/QĐ-UB

Quyết định số 583/2002/QĐ-UB ngày 16/12/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây giống lai hom trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2002]

Quyết định 577/2002/QĐ-UB

Quyết định số 577/2002/QĐ-UB ngày 14/12/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban di dân, tái định cư huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2002]

Quyết định 578/2002/QĐ-UB

Quyết định số 578/2002/QĐ-UB ngày 14/12/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban di dân, tái định cư huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2002]

Quyết định 579/2002/QĐ-UB

Quyết định số 579/2002/QĐ-UB ngày 14/12/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban di dân, tái định cư huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2002]

Quyết định 561/2002/QĐ-UB

Quyết định số 561/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002 của UBND tỉnh về việc bổ sung giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô một số tuyến đường nội huyện, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2002]

Quyết định 552/2002/QĐ-UB

Quyết định số 552/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND tỉnh về việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2002]

Quyết định 551/2002/QĐ-UB

Quyết định số 551/2002/QĐ-UB ngày 22/11/2002 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 3 - Điều 2 Quyết định số: 530/2002/QĐ- UB ngày 14/11/2002 về việc "Ban hành quy đỉnh tạm thời cho hộ nông dân ở các xã thực hiện chương trình 135 vay vốn để chăn nuôi bò"

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2002]

Tổng số: 6943 VB    Trang 341/348

339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.