THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2801/UBND-THVX

Công văn số 2801/UBND-THVX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Quyết định 1003/QĐ-UBND

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2789/UBND-TH

Công văn số 2789/UBND-TH ngày 20/7/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2804/UBND-THVX

Công văn số 2804/UBND-THVX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 11/2022/TTBLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Quyết định 458/QĐ-UBND

Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc giải thể các phòng thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2802/UBND-THVX

Công văn số 2802/UBND-THVX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Kế hoạch 138/KH - UBND

Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2775/UBND-TH

Công văn số 2775/UBND-TH ngày 19/7/2022 của uBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Quyết định 03/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 03/QĐ-HĐKHCN ngày 19/7/2022 của UBMD tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Kế hoạch 137/KH - UBND

Kế hoạch số 137/KH - UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Công văn 2782/UBND-THCBKS

Công văn số 2782/UBND-THCBKS ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 4248/VPCP-KSTT ngày 08/7/2022 của VPCP

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Quyết định 04/UBND - HĐKHCN

Quyết định số 04/UBND - HĐKHCN ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang Đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 19/7/2022 của BCĐ thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Công văn 2786/UBND-THVX

Công văn số 2786/UBND-THVX ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2751/UBND-THVX

Công văn số 2751/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2742/UBND- KT

Công văn số 2742/UBND- KT ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng sông

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2747/UBND-THVX

Công văn số 2747/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2744/UBND-THVX

Công văn số 2744/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Tổng số: 8602 VB    Trang 4/431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.