THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 01/QĐ - HĐKHCN

Quyết định số 01/QĐ - HĐKHCN ngày 27/01/2021 của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2021] [Hiệu lực: 27/01/2021]

Công văn 240/UBND - TH

Công văn số 240/UBND - TH ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2021] [Hiệu lực: 27/01/2021]

Quyết định 28/QĐ-UBND

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/01/2021] [Hiệu lực: 26/01/2021]

Kế hoạch 15/KH - UBND

Kế hoạch số 15/KH - UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/01/2021] [Hiệu lực: 26/01/2021]

Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/01/2021] [Hiệu lực: 26/01/2021]

Quyết định 25/QĐ-UBND

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBNd tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng số 03 tỷ lệ 1/2.000 thuộc Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 209/UBND - TNMT

Công văn số 209/UBND - TNMT ngày 25/01/2021 ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Quyết định 22/QĐ-UBND

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 204/UBND - NLN

Công văn số 204/UBND - NLN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 205/UBND - NLN

Công văn số 205/UBND - NLN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 198/UBND - KSTT

Công văn số 198/UBND - KSTT ngày 25/01/2021 về việc đề xuất TTHC, nhóm TTHC thực hiện rà soát, kiến nghị Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 207/UBND - NLN

Công văn số 207/UBND - NLN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc xử lý các khoản nợ của HTX ngừng hoạt động

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 191/UBND- KGVX

Công văn số 191/UBND- KGVX ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/01/2021] [Hiệu lực: 23/01/2021]

Công văn 194/UBND - NC

Công văn số 194/UBND - NC ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/01/2021] [Hiệu lực: 23/01/2021]

Công văn 181/UBND - TNMT

Công văn số 181/UBND - TNMT ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2021] [Hiệu lực: 22/01/2021]

Kế hoạch 13/KH - UBND

Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Công văn 169/UBND - NLN

Công văn số 169/UBND - NLN ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Kế hoạch 11/KH - UBND

Kế hoạch số 11/KH - UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Công văn 162/UBND - TH

Công văn số 162/UBND - TH ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Tổng số: 6817 VB    Trang 4/341

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.