THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 327/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 327/DM từ ngày 11/7/2020 đến ngày 20/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Báo cáo 268/BC-STC

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND trỉn thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2020] [Hiệu lực: 09/07/2020]

Công văn 2103/UBND - TCD

Công văn số 2103/UBND - TCD ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành đề cương tuyên truyền về di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2020] [Hiệu lực: 09/07/2020]

Quyết định 270/QĐ-UBND

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc đính chính nội dung Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Công văn 2068/UBND-KGVX

Công văn số 2068/UBND-KGVX ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Công văn 2074/UBND-NLN

Công văn số 2074/UBND-NLN ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Quyết định 272/QĐ-UBND

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh, thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh dành cho người nước ngoài

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Thông báo 43/TB-UBND

Thông báo số 43/TB-UBND ngày 07/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc Họp về tổ chức thực hiện công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Công văn 2059/UBND-KGVX

Công văn số 2059/UBND-KGVX ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Kế hoạch 74/KH - UBND

Kế hoạch số 74/KH - UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 960/QĐ-TTg

Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 267/QĐ-UBND

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 847/QĐ-UBND

Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2020] [Hiệu lực: 06/07/2020]

Công văn 2048/UBND - NLN

Công văn số 2048/UBND - NLN ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2020] [Hiệu lực: 06/07/2020]

Công văn 2011/UBND-KGVX

Công văn số 2011/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2020] [Hiệu lực: 03/07/2020]

Công văn 2010/UBND-KGVX

Công văn số 2010/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2020] [Hiệu lực: 03/07/2020]

Công văn 2001/UBND-KGVX

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 2005/UBND-CN

Công văn số 2005/UBND-CN ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1296-TB/TU ngày 17/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 2000/UBND-KGVX

Công văn số 2000/UBND-KGVX ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 4/313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.