Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 250/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 250/DM từ ngày 11/5/2018 đến ngày 20/5/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2018] [Hiệu lực: 20/05/2018]

Quyết định 505/QĐ-UBND

Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 19/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2018] [Hiệu lực: 19/05/2018]

Công văn 1422/UBND-KGVX

Công văn số 1422/UBND-KGVX, ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2018] [Hiệu lực: 19/05/2018]

Quyết định 504/QĐ-UBND

Quyết định số 504/QĐ-UBND, ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2018] [Hiệu lực: 19/05/2018]

Công văn 1411/UBND- NC

Công văn số 1411/UBND- NC, ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2018] [Hiệu lực: 18/05/2018]

Quyết định 490/QĐ-UBND

Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBNd tỉnh về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2018] [Hiệu lực: 17/05/2018]

Công văn 1391/UBND-KSTTHC

Công văn số 1391/UBND-KSTTHC, ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2018] [Hiệu lực: 17/05/2018]

Quyết định 476/QĐ-UBND

Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2018] [Hiệu lực: 15/05/2018]

Quyết định 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2018] [Hiệu lực: 10/05/2018]

Quyết định 465/QĐ-UBND

Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2018] [Hiệu lực: 10/05/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 249/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 249/DM từ ngày 01/5/2018 đến ngày 10/5/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2018] [Hiệu lực: 10/05/2018]

Công văn 1264/UBND-NC

Công văn số 1264/UBND-NC, ngày 08/5/2018 của UBNd tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2018] [Hiệu lực: 08/05/2018]

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/05/2018] [Hiệu lực: 07/05/2018]

Công văn 1195/UBND- NC

Công văn số 1195/UBND- NC ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/05/2018] [Hiệu lực: 03/05/2018]

Kế hoạch 40/KH-UBND

Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/05/2018] [Hiệu lực: 03/05/2018]

Công văn 1186/UBND-KGVX

Công văn số 1186/UBND-KGVX, ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/05/2018] [Hiệu lực: 02/05/2018]

Kế hoạch 41/KH-UBND

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về việc cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/05/2018] [Hiệu lực: 02/05/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 248/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 248/DM từ ngày 21/4/2018 đến ngày 30/4/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/04/2018] [Hiệu lực: 30/04/2018]

Công văn 1152/UBND- NC

Công văn số 1152/UBND- NC ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2018] [Hiệu lực: 27/04/2018]

Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2018] [Hiệu lực: 26/04/2018]

Tổng số: 4959 VB    Trang 4/248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.