THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3437/UBND - TNMT

Công văn số 3437/UBND - TNMT ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2020] [Hiệu lực: 02/11/2020]

Quyết định 432/QĐ-UBND

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2020] [Hiệu lực: 02/11/2020]

Công văn 3438/UBND - NLN

Công văn số 3438/UBND - NLN ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2020] [Hiệu lực: 02/11/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 338/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 338/DM từ ngày 01/11/2020 đến ngày 10/11/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/11/2020] [Hiệu lực: 10/11/2020]

Công văn 3384/UBND - NLN

Công văn số 3384/UBND - NLN ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2020] [Hiệu lực: 28/10/2020]

Công văn 3386/UBND - CN

Công văn số 3386/UBND - CN ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2020] [Hiệu lực: 28/10/2020]

Quyết định 423/QĐ-UBND

Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu trung tâm hành chính huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/10/2020] [Hiệu lực: 27/10/2020]

Công văn 3355/UBND - NC

Công văn số 3355/UBND - NC ngày 26/10/2020 của UBNd tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2020] [Hiệu lực: 26/10/2020]

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2020] [Hiệu lực: 05/11/2020]

Quyết định 1487/QĐ-UBND

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2020] [Hiệu lực: 26/10/2020]

Quyết định 1486/QĐ-UBND

Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2020] [Hiệu lực: 26/10/2020]

Công văn 3326/UBND - NLN

Công văn số 3326/UBND - NLN ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn bán thuốc lá nhập lậu

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3325/UBND - CN

Công văn số 3325/UBND - CN ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc Tuyên truyền tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3324/UBND - NC

Công văn số 3324/UBND - NC ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện thông báo kết quả thi hành án hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3011/UBND - NLN

Công văn số 3011/UBND - NLN ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc nhận tranh tuyên truyền ứng phó động đất, sóng thần năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Quyết định 420/QĐ-UBND

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Thông báo 71/TB - UBND

Thông báo số 71/TB - UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Quyết định 1476/QĐ-UBND

Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Thông báo 69/TB-UBND

Thông báo số 69/TB-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về thực hiện sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 05/11/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 4/328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.