THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 617/UBND - NLN

Công văn số 617/UBND - NLN ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện xây dựng kế hoạch, thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 10/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 11/NQ - HĐND

Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 12/NQ- HĐND

Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Quyết định 58/QĐ-UBND

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Công văn 623/UBND - NC

Công văn số 623/UBND - NC Ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh số lượng hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Công văn 605/UBND-THCB

Công văn số 605/UBND-THCB ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về Công báo

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2020] [Hiệu lực: 09/03/2020]

Công văn 587/UBND - KGVX

Công văn số 587/UBND - KGVX ngày 08/3/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/03/2020] [Hiệu lực: 08/03/2020]

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/03/2020] [Hiệu lực: 06/03/2020]

Quyết định 188/QĐ-UBND

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/03/2020] [Hiệu lực: 06/03/2020]

Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2020] [Hiệu lực: 05/03/2020]

Kế hoạch 26/KH-UBND

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc xác định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Kế hoạch 27/KH-UBND

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Công văn 560/UBND - KGVX

Công văn số 560/UBND - KGVX ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 17/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Quyết định 50/QĐ-UBND

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường trục chính từ Quốc lộ 2C qua khu quy hoạch Ủy ban nhân dânxã Kim Quan giao với đường ĐT 185 xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Tổng số: 98 VB    Trang 4/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.