THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 338/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 338/DM từ ngày 01/11/2020 đến ngày 10/11/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/11/2020] [Hiệu lực: 10/11/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 337/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 337/DM từ ngày 21/10/2020 đến ngày 31/10/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2020] [Hiệu lực: 31/10/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 336/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 336/DM từ ngày 11/10/2020 đến ngày 20/10/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/10/2020] [Hiệu lực: 20/10/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 335/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 335/DM từ ngày 01/10/2020 đến ngày 10/10/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 334/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 334/DM từ ngày 21/9/2020 đến ngày 30/9/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 30/09/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 333/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 333/DM từ ngày 11/9/2020 đến ngày 20/9/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 20/09/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 332/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 332/DM từ ngày 01/9/2020 đến ngày 10/9/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 331/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 331/DM từ ngày 21/8/2020 đến ngày 31/8/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/08/2020] [Hiệu lực: 31/08/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 330/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 330/DM từ ngày 11/8/2020 đến ngày 20/8/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2020] [Hiệu lực: 20/08/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 329/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 329/DM từ ngày 01/8/2020 đến ngày 10/8/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 328/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 328/DM từ ngày 21/7/2020 đến ngày 31/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 327/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 327/DM từ ngày 11/7/2020 đến ngày 20/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 326/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 326/DM từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 325/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 325/DM từ ngày 21/6/2020 đến ngày 30/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 324/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 324/DM từ ngày 11/6/2020 đến ngày 20/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 20/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 323/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 323/DM từ ngày 01/6/2020 đến ngày 10/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 322/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 322/DM từ ngày 21/5/2020 đến ngày 31/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2020] [Hiệu lực: 31/05/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 321/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 321/DM từ ngày 11/5/2020 đến ngày 20/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 320/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 320/DM từ ngày 01/5/2020 đến ngày 10/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/05/2020] [Hiệu lực: 10/05/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 319/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 319/DM từ ngày 21/4/2020 đến ngày 30/4/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 30/04/2020]

Tổng số: 399 VB    Trang 4/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.