THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 308/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 308/DM từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/01/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 308/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 307/DM từ ngày 21/12/2019 đến ngày 31/12/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 307/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 307/DM từ ngày 11/12/2019 đến ngày 20/12/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2019] [Hiệu lực: 20/12/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 306/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 306/DM từ ngày 01/12/2019 đến ngày 10/12/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2019] [Hiệu lực: 10/12/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 305/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 305/DM từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/11/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2019] [Hiệu lực: 30/11/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 304/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 304/DM từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/11/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2019] [Hiệu lực: 20/11/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 303/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 303/DM từ ngày 01/11/2019 đến ngày 10/11/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/11/2019] [Hiệu lực: 10/11/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 302/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 302/DM từ ngày 21/10/2019 đến ngày 31/10/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2019] [Hiệu lực: 31/10/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 301/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 301/DM từ ngày 11/10/2019 đến ngày 20/10/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2019] [Hiệu lực: 20/10/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 300/DM từ ngày 01/10/2019 đến ngày 10/10/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2019] [Hiệu lực: 10/10/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 299/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 299/DM từ ngày 21/9/2019 đến ngày 30/9/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2019] [Hiệu lực: 30/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 298/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 298/DM từ ngày 11/9/2019 đến ngày 20/9/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 297/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 297/DM từ ngày 01/9/2019 đến ngày 10/9/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2019] [Hiệu lực: 10/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 296/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 296/DM từ ngày 21/08/2019 đến ngày 31/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2019] [Hiệu lực: 31/08/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 295/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 295/DM từ ngày 11/08/2019 đến ngày 20/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2019] [Hiệu lực: 20/08/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 294/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 294/DM từ ngày 01/08/2019 đến ngày 10/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2019] [Hiệu lực: 10/08/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 293/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 293/DM từ ngày 21/7/2019 đến ngày 31/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2019] [Hiệu lực: 31/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 292/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 292/DM từ ngày 11/7/2019 đến ngày 20/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2019] [Hiệu lực: 20/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 291/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 291/DM từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 290/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 290/DM từ ngày 21/6/2019 đến ngày 30/6/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2019] [Hiệu lực: 30/06/2019]

Tổng số: 369 VB    Trang 4/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.