Maximize

Kế hoạch 38/KH-UBND

Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh. Triển khai Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2018] [Hiệu lực: 23/04/2018]

Quyết định 390/QĐ-UBND

Quyết định số 390/QĐ-UBND, ngày 23-4-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2018] [Hiệu lực: 23/04/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 247/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 247/DM từ ngày 11/4/2018 đến ngày 20/4/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2018] [Hiệu lực: 20/04/2018]

Quyết định 101/QĐ-UBND

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh, ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2018] [Hiệu lực: 18/04/2018]

Kế hoạch 34/KH-UBND

Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về Phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2018] [Hiệu lực: 18/04/2018]

Công văn 1029/UBND-NC

Công văn số 1029/UBND-NC ngày 14/4/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2018] [Hiệu lực: 17/04/2018]

Quyết định 98/QĐ-UBND

Quyết định số 98/QĐ-UBND, ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về quy định thời hạn gửi Báo cáo quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2018] [Hiệu lực: 17/04/2018]

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/04/2018] [Hiệu lực: 12/04/2018]

Quyết định 90/QĐ-UBND

Quyết định số 90/QĐ-UBND, ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2018] [Hiệu lực: 11/04/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 246/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 246/DM từ ngày 01/4/2018 đến ngày 10/4/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2018] [Hiệu lực: 10/04/2018]

Kế hoạch 31/KH-UBND

Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền phòng, chống tội phạm phòng, chống ma túy năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/04/2018] [Hiệu lực: 09/04/2018]

Kế hoạch 32/KH-UBND

Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh, triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/04/2018] [Hiệu lực: 09/04/2018]

Kế hoạch 28/QĐ-UBND

Kế hoạch số 28/QĐ-UBND, ngày 03///2018 của UBND tỉnh về củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/04/2018] [Hiệu lực: 03/04/2018]

Kế hoạch 30/KH-UBND

Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/04/2018] [Hiệu lực: 03/04/2018]

Kế hoạch 29/KH-UBND

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/04/2018] [Hiệu lực: 03/04/2018]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh, về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/04/2018] [Hiệu lực: 02/04/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 245/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 245/DM từ ngày 21/03/2018 đến ngày 31/03/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2018] [Hiệu lực: 31/03/2018]

Quyết định 316/QĐ-UBND

Quyết định số 316/QĐ-UBND, ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh, về việc công nhận các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2018] [Hiệu lực: 30/03/2018]

Quyết định 323/QĐ-UBND

Quyết định số 323/QĐ-UBND, ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2018] [Hiệu lực: 30/03/2018]

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2018] [Hiệu lực: 27/03/2018]

Tổng số: 4958 VB    Trang 5/248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.