Maximize

Kế hoạch 117/KH-UBND

Kế hoạch số 117/KH-UBND, ngày 21/12/2017, của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2017] [Hiệu lực: 21/12/2017]

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 235/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 235/DM từ ngày 10/12/2017 đến ngày 20/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2017] [Hiệu lực: 20/12/2017]

Nghị quyết 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 30/12/2017]

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 112/KH-UBND

Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 19/12/2017]

Kế hoạch 113 /KH-UBND

Kế hoạch số 113 /KH-UBND, ngày/19/12/2017 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 19/12/2017]

Công văn 3981/UBND-KGVX

Công văn số 3981/UBND-KGVX, ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2017] [Hiệu lực: 16/12/2017]

Quyết định số 1540/QĐ-UBND

Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Công văn 3980/UBND-KGVX

Công văn số 3980/UBND-KGVX, ngày 16/12/2017 của UBNd tỉnh, về việc triển khai Phong trào năm 2018 và tổng kết 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2017] [Hiệu lực: 16/12/2017]

Công văn 3968/UBND-KSTT

Công văn số 3968/UBND-KSTT, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh,về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Công văn 3966/UBND-GT

Công văn số 3966/UBND-GT, ngày 125/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Nghị quyết 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 15/.12/2017 của HĐND huyện Lâm Bình Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Quyết định 442/QĐ-UBND

Quyết định số 442/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017, của UBND tỉnh, về việc quy định hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Quyết định 1486/QĐ-UBND

Quyết định số 1486/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh, về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Quyết định 1487/QĐ-UBND

Quyết định số 1487/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh, về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Công văn 3947/UBND-NLN

Công văn số 3947/UBND-NLN, ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Kế hoạch 111/KH-UBND

Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Tổng số: 4836 VB    Trang 5/242

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.