THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1473/QĐ-UBND

Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Quyết định 1472/QĐ-UBND

Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 221/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Thông báo 68/TB-UBND

Thông báo số 68/TB-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo mía đường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Thông báo 70/TB - UBND

Thông báo số 70/TB - UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 22/10/2020]

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/10/2020] [Hiệu lực: 05/11/2020]

Công văn 3292/UBND - KGVX

Công văn số 3292/UBND - KGVX ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, nắm thông tin tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2020] [Hiệu lực: 21/10/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 337/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 337/DM từ ngày 21/10/2020 đến ngày 31/10/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2020] [Hiệu lực: 31/10/2020]

Công văn 3276/UBND - CN

Công văn số 3276/UBND - CN ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc Tuyên truyền các hoạt động và tham dự Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2020] [Hiệu lực: 20/10/2020]

Công văn 3242/UBND - TH

Công văn số 3242/UBND - TH ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2020] [Hiệu lực: 17/10/2020]

Kế hoạch 106KH - UBND

Kế hoạch số 106KH - UBND ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2020] [Hiệu lực: 17/10/2020]

Quyết định 1456/QĐ-UBND

Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Kế hoạch 104/KH-UBND

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Công văn 3222/QĐ-NLN

Công văn số 3222/QĐ-NLN ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2020] [Hiệu lực: 15/10/2020]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2020] [Hiệu lực: 14/10/2020]

Công văn 3115/UBND - NLN

Công văn số 3115/UBND - NLN ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2020] [Hiệu lực: 14/10/2020]

Quyết định 1453/QĐ-UBND

Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/10/2020] [Hiệu lực: 13/10/2020]

Báo cáo 394/BC-STC

Báo cáo số 394/BC-STC ngày 13/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/10/2020] [Hiệu lực: 13/10/2020]

Quyết định 02/QĐ - HĐ

Quyết định số 02/QĐ - HĐ ngày 12/10/2020 của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021, về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 5/328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.