THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 19/7/2022 của BCĐ thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Công văn 2786/UBND-THVX

Công văn số 2786/UBND-THVX ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Quyết định 04/UBND - HĐKHCN

Quyết định số 04/UBND - HĐKHCN ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang Đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Công văn 2782/UBND-THCBKS

Công văn số 2782/UBND-THCBKS ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 4248/VPCP-KSTT ngày 08/7/2022 của VPCP

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Kế hoạch 137/KH - UBND

Kế hoạch số 137/KH - UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Công văn 2775/UBND-TH

Công văn số 2775/UBND-TH ngày 19/7/2022 của uBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Quyết định 03/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 03/QĐ-HĐKHCN ngày 19/7/2022 của UBMD tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Quyết định 951/QĐ-UBND

Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CPcủa Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2751/UBND-THVX

Công văn số 2751/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2742/UBND- KT

Công văn số 2742/UBND- KT ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng sông

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2747/UBND-THVX

Công văn số 2747/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2744/UBND-THVX

Công văn số 2744/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2746/UBND - KT

Công văn số 2746/UBND - KT ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2745/UBND-THVX

Công văn số 2745/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Quyết định 944/QĐ-UBND

Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 16/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2022] [Hiệu lực: 16/07/2022]

Quyết định 452/QĐ-UBND

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 5)

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Công văn 2700/UBND-THVX

Công văn số 2700/UBND-THVX ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Quyết định 448/QĐ-UBND

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (Địa phận huyện Yên Sơn)

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2022] [Hiệu lực: 14/07/2022]

Tổng số: 8620 VB    Trang 5/431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.