THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 181/UBND - TNMT

Công văn số 181/UBND - TNMT ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2021] [Hiệu lực: 22/01/2021]

Kế hoạch 13/KH - UBND

Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Công văn 01/BCĐ

Công văn số 01/BCĐ ngày 21/01/2021 của BCĐ PCTP, Tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Tuyên Quang về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 346/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 346/DM từ ngày 21/01/2021 đến ngày 31/01/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 31/01/2021]

Công văn 169/UBND - NLN

Công văn số 169/UBND - NLN ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Kế hoạch 11/KH - UBND

Kế hoạch số 11/KH - UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Công văn 162/UBND - TH

Công văn số 162/UBND - TH ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Kế hoạch 10/KH- UBND

Kế hoạch số 10/KH- UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2021] [Hiệu lực: 20/01/2021]

Quyết định 12/QĐ-UBND

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt diện tích tự nhiên trong lưu vực và diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 lưu vực Sông Gâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2021] [Hiệu lực: 19/01/2021]

Kế hoạch 08/KH - UBND

Kế hoạch số 08/KH - UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Tổ chức Lễ phát động thi đua và phát động " Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp tỉnh Xuân Tân Sửu năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2021] [Hiệu lực: 19/01/2021]

Quyết định 09/QĐ-UBND

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Thông báo 01/TB - UBND

Thông báo số 01/TB - UBND ngày 18/01/2021 Kết luận cuộc họp về tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 59/QĐ-UBND

Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Công văn 127/UBND - KGVX

Công văn số 127/UBND - KGVX ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Công văn 119/UBND - THCB

Công văn số 119/UBND - THCB ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Công văn 122/UBND - KGVX

Công văn số 122/UBND - KGVX ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Tổng số: 6817 VB    Trang 5/341

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.