THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 676/QĐ-UBND

Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 11/06/2020]

Quyết định 677/QĐ-UBND

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 11/06/2020]

Quyết định 217/QĐ-UBND

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 661/QĐ-UBND

Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 216/QĐ-UBND

Công văn số 216/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 215/QĐ-UBND

Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý hoạt động về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 636/QĐ-UBND

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2020] [Hiệu lực: 05/06/2020]

Quyết định 629/QĐ-UBND

Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã thuộc huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2020] [Hiệu lực: 04/06/2020]

Quyết định 212/QĐ-UBND

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2020] [Hiệu lực: 01/06/2020]

Quyết định 210/QĐ-UBND

Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 211/QĐ-UBND

Quyết định số 211/QĐ-UBND, ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 209/QĐ-UBND

Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 203/QĐ-UBND

Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 207/QĐ-UBND

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Thủy điện Sông lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Quyết định 607/QĐ-UBND

Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Quyết định 189/QĐ-UBND

Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Quyết định 194/QĐ-UBND

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thườnggiải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Quyết định 195/QĐ-UBND

Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Tổng số: 3194 VB    Trang 5/160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.