THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 318/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 318/DM từ ngày 11/4/2020 đến ngày 20/4/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2020] [Hiệu lực: 20/04/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 317/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 317/DM từ ngày 01/4/2020 đến ngày 10/4/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2020] [Hiệu lực: 10/04/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 316/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 316/DM từ ngày 21/3/2020 đến ngày 31/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2020] [Hiệu lực: 31/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 315/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 315/DM từ ngày 11/3/2020 đến ngày 20/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 20/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 314/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 314/DM từ ngày 01/3/2020 đến ngày 10/3/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 313/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 313/DM từ ngày 21/02/2020 đến ngày 29/02/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2020] [Hiệu lực: 29/02/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 312/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 312/DM từ ngày 11/02/2020 đến ngày 20/02/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/02/2020] [Hiệu lực: 20/02/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 311/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 311/DM từ ngày 01/02/2020 đến ngày 10/02/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/02/2020] [Hiệu lực: 10/02/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 310/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 310/DM từ ngày 21/01/2020 đến ngày 31/01/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 31/01/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 309/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 309/DM từ ngày 11/01/2020 đến ngày 20/01/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2020] [Hiệu lực: 20/01/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 308/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 308/DM từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/01/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 308/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 307/DM từ ngày 21/12/2019 đến ngày 31/12/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 307/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 307/DM từ ngày 11/12/2019 đến ngày 20/12/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2019] [Hiệu lực: 20/12/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 306/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 306/DM từ ngày 01/12/2019 đến ngày 10/12/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2019] [Hiệu lực: 10/12/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 305/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 305/DM từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/11/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2019] [Hiệu lực: 30/11/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 304/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 304/DM từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/11/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2019] [Hiệu lực: 20/11/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 303/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 303/DM từ ngày 01/11/2019 đến ngày 10/11/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/11/2019] [Hiệu lực: 10/11/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 302/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 302/DM từ ngày 21/10/2019 đến ngày 31/10/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2019] [Hiệu lực: 31/10/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 301/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 301/DM từ ngày 11/10/2019 đến ngày 20/10/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2019] [Hiệu lực: 20/10/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 300/DM từ ngày 01/10/2019 đến ngày 10/10/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2019] [Hiệu lực: 10/10/2019]

Tổng số: 399 VB    Trang 5/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.