THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 336/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 336/DM từ ngày 11/10/2020 đến ngày 20/10/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/10/2020] [Hiệu lực: 20/10/2020]

Quyết định 01/QĐ - HĐ

Quyết định 01/QĐ - HĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Quyết định 1140/QĐ-UBND

Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 10/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Thông báo 66/TB - UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp về công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Công văn 3164/UBND - TH

Công văn số 3164/UBND - TH ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Kế hoạch 100/KH-UBND

Kế hoạch số 100/KH-UBND 09/10/2020 của UBND tỉnh Tổ chức ngày Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Quyết định 1434/QĐ-UBND

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Quyết định 410/QĐ-UBND

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm Y tế và Khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/10/2020] [Hiệu lực: 08/10/2020]

Quyết định 1375/QĐ-UBND

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Công văn 3071/UBND- KGVX

Công văn số 3071/UBND- KGVX ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 335/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 335/DM từ ngày 01/10/2020 đến ngày 10/10/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Quyết định 1376/QĐ-UBND

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Công văn 3080/UBND - TH

Công văn số 3080/UBND - TH ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Công văn 3060/UBND - NC

Công văn số 3060/UBND - NC ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC-04/10

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2020] [Hiệu lực: 30/09/2020]

Công văn 3056/UBND - NC

Công văn số 3056/UBND - NC ngày 09/9/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Công văn 3051/UBND - TNMT

Công văn số 3051/UBND - TNMT ngày 29/9/2020 của UBNd tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Kè chống sạt lở bờ suối và cầu vượt suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Công văn 3034/UBND - KSTT

Công văn số 3034/UBND - KSTT ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc đề xuất các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2020] [Hiệu lực: 28/09/2020]

Tổng số: 6546 VB    Trang 6/328

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.