THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 944/QĐ-UBND

Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 16/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2022] [Hiệu lực: 16/07/2022]

Quyết định 452/QĐ-UBND

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất thực hiện dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn (giai đoạn 5)

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Công văn 2700/UBND-THVX

Công văn số 2700/UBND-THVX ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Quyết định 448/QĐ-UBND

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (Địa phận huyện Yên Sơn)

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2022] [Hiệu lực: 14/07/2022]

Thông báo 40/TB-TTHCC

Thông báo số 40/TB-TTHCC ngày 13/7/2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Công văn 2672/UBND-NC

Công văn số 2672/UBND-NC ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hoá sổ hộ tịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Kế hoạch 01/KH - BCĐ

Kế hoạch số 01/KH - BCĐ ngày 13/7/2022 của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang Phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Quyết định 924/QĐ-UBND

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ; lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Công văn 2645/UBND-THVX

Công văn số 2645/UBND-THVX ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Quyết định 898/QĐ-UBND

Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Kế hoạch 134/KH-UBND

Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và những năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 397/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 397/DM ngày 11/7/2022 đến 20/7/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2022]

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 10/7/2022 của UBND tỉnh Quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Kế hoạch 05/KH - BCĐ

Kế hoạch số 05/KH - BCĐ ngày 10/7/2022 của Ban Chỉ đạo PCTP tệ nạn XH và XD phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2022] [Hiệu lực: 10/07/2022]

Công văn 2597/UBND - THCBKS

Công báo số 2597/UBND - THCBKS ngày 7/7/2022 đôn đốc triển khai cấp mã định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Kế hoạch 132/KH-UBND

Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội, giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Công văn 2581/UBND - NC

Công văn số 2581/UBND - NC ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2271/TCTTKĐA

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Công văn 2586/UBND - THVX

Công văn số 2586/UBND - THVX ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Quyết định 438/QĐ - UBND

Quyết định số 438/QĐ - UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Quyết định 854/QĐ - UBND

Quyết định số 854/QĐ - UBND ngày 6/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung một số vị trí việc làm tại Danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc tương ứng với vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Tổng số: 8620 VB    Trang 6/431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.