THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1941/UBND - KGVX

Công văn số 1941/UBND - KGVX ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 804/QĐ-UBND

Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 803/QĐ-UBND

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Kế hoạch 71/KH-UBND

Kế hoạch số 71/KH - UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Thông báo 42/TB-UBND

Thông báo 42/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 6 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2020] [Hiệu lực: 26/06/2020]

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2020] [Hiệu lực: 05/07/2020]

Công văn 1899/UBND - KGVX

Công văn số 1899/UBND - KGVX ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/06/2020] [Hiệu lực: 24/06/2020]

Kế hoạch 68/KH-UBND

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 23/6/.2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Quyết định 244/QĐ-UBND

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh, công bố chỉ CCHC năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan QLNN thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Công văn 1873/UBND - ĐTXD

Công văn số 1873/UBND - ĐTXD ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Công văn 1874/UBND -TNMT

Công văn số 1874/UBND -TNMT ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý vấn đề phát sinh tại khu vực chôn lấp rác thải xã Như Khê, huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 22/6/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tôt nghiệp PTTH ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 325/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 325/DM từ ngày 21/6/2020 đến ngày 30/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Quyết định 238/QĐ-UBND

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Quyết định 714/QĐ-UBND

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Kế hoạch 64/KH-UBND

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/6/.2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Quyết định 709/QĐ-UBND

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Công văn 710/QĐ-UBND

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 6/313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.