THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 102/UBND - NLN

Công văn số 102/UBND - NLN ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT 188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Chiêm Hóa)

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 106/UBND - NLN

Công văn số 106/UBND - NLN ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Quyết định 42/QĐ-UBND

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 108/UBND - KGVX

Công văn số 108/UBND - KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 104/UBND - KGVX

Công văn số 104/UBND - KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 111/UBND - KGVX

Công văn số 111/UBND - KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản bản số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 96/UBND - TNMT

Công văn số 96/UBND - TNMT ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 100/UBND - KGVX

Công văn số 100/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Kế hoạch 05/KH-UBND

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Kế hoạch 06/KH - UBND

Kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 98/UBND - KGVX

Công văn số 98/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 97/UBND - KGVX

Công văn số 97/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 về việc triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 69/UBND - KGVX

Công văn số 69/UBND - KGVX ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Quyết định 24/QĐ-UBND

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 345/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 345/DM từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/01/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 20/01/2021]

Quyết định 18/QĐ-UBND

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thành "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Công văn 65/UBND - KGVX

Công văn số 65/UBND - KGVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2021] [Hiệu lực: 09/01/2021]

Công văn 56/UBND - NC

Công văn số 56/UBND - NC ngày 9/01/2021 của UBND tỉnh về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2021] [Hiệu lực: 09/01/2021]

Tổng số: 6817 VB    Trang 6/341

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.