THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 119/TB - UBND

Thông báo số 119/TB - UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về lĩnh vực thông tin và truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Quyết định 506/QĐ - UBND

Quyết định số 506/QĐ - UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-202

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Công văn 3105/UBND-NLN

Công văn số 3105/UBND-NLN ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 265-KL/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Quyết định 1297/QĐ - UBND

Quyết định số 1297/QĐ - UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sau điều chỉnh địa giới hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Công văn 3076/UBND-TH

Công văn số 3076/UBND-TH ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP về công tác quy hoạch

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2021] [Hiệu lực: 25/08/2021]

Công văn 3095/UBND - KGVX

Công văn số 3095/UBND - KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2021] [Hiệu lực: 25/08/2021]

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2021] [Hiệu lực: 05/09/2021]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ389

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày/25/8/2021 của BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giải Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang (Ban chỉ đạo 389/TQ)

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2021] [Hiệu lực: 25/08/2021]

Thông báo 116/TB - UBND

Thông báo số 116/TB - UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Kế hoạch 141/KH - UBND

Kế hoạch số 141/KH - UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Quyết định 1284/QĐ - UBND

Quyết định số 1284/QĐ - UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho hộ gia đình ông Phùng Văn Giờ, thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Công văn 3065/UBND-NLN

Công văn số 3065/UBND-NLN ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Công văn 3073/UBND-KGVX

Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Kế hoạch 140/KH - UBND

Kế hoạch số 140/KH - UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Công văn 3072/UBND-NC

Công văn số 3072/UBND-NC ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Thông báo 117/TB - UBND

Thông báo số 117/TB - UBND ngày 24/8/2021 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ với doanh nghiệp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-1

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Quyết định 1268/QĐ - UBND

Quyết định số 1268/QĐ - UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đương; cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghịtrực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2021] [Hiệu lực: 23/08/2021]

Quyết định 1274/QĐ - UBND

Quyết định số 1274/QĐ - UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2021] [Hiệu lực: 23/08/2021]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh hỗ trợ nhân lực y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh (đợt 2)

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2021] [Hiệu lực: 23/08/2021]

Quyết định 1269/QĐ - UBND

Quyết định số 1269/QĐ - UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2021] [Hiệu lực: 23/08/2021]

Tổng số: 7515 VB    Trang 6/376

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.