Maximize

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2018] [Hiệu lực: 27/03/2018]

Quyết định 300/QĐ-UBND

Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh,về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2018] [Hiệu lực: 23/03/2018]

Quyết định 77/QĐ-UBND

Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 23/3/2018 của UBNd tỉnh về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2018] [Hiệu lực: 23/03/2018]

Công văn 711/UBND-KGVX

Công văn số 711/UBND-KGV, ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2018] [Hiệu lực: 23/03/2018]

Công văn 714/UBND-NC

Công văn số 714/UBND-NC, ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2018] [Hiệu lực: 23/03/2018]

Quyết định 296/QĐ-UBND

Quyết định số 296/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2018] [Hiệu lực: 22/03/2018]

Công văn 710/UBND-NC

Công văn số 710/UBND-NC, ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh, về việc tăng cường an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và quy định về quản lý, sử dụng con dấu

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2018] [Hiệu lực: 22/03/2018]

Quyết định 286/QĐ-UBND

Quyết định số 286/QĐ-UBND, ngày 20/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2018] [Hiệu lực: 20/03/2018]

Quyết định 72/QĐ-UBND

Quyết định số 72/QĐ-UBND, ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh. Ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2018] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 244/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 244/DM từ ngày 11/03/2018 đến ngày 20/03/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2018] [Hiệu lực: 20/03/2018]

Quyết định 681/UBND-KGVX

Công văn số 681/UBND-KGVX, ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2018] [Hiệu lực: 20/03/2018]

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh, về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2018] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND, ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh, ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2018] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Quyết định 233/QĐ-UBND

Quyết định số 233/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 236/QĐ-UBND

Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh, về việc công nhận xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 235/QĐ-UBND

Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 232/QĐ-UBND

Quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 216/QĐ-UBND

Quyết định số 216/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 229/QĐ-UBND

Quyết định số 229/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBNDtỉnh, về việc công nhận xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Tổng số: 4959 VB    Trang 6/248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.