Maximize

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Kế hoạch 109/KH-UBND

Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2017] [Hiệu lực: 12/12/2017]

Công văn 3932/UBND-NLN

Cônng văn 3932/UBND-NLN, ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2017] [Hiệu lực: 12/12/2017]

Thông báo Số: 08/TB-VP

Thông báo số 08/TB-VP, ngày 11/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2017] [Hiệu lực: 11/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến Số 234/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 234/DM từ ngày 01/12/2017 đến ngày 10/12/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2017] [Hiệu lực: 10/12/2017]

Công văn 3888/UBND-NLN

Công văn số 3888/UBND-NLN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về việc quản lý rừng trồng do hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn trồng trên đất quy hoạch rừng sản xuất chưa được giao, cho thuê

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 106/KH-UBND

Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Quyết định 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của UBNd tỉnh về chủ trương thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017, của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 18/12/2017]

Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh, về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 16/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh, Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh. Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 17/12/2017]

Tổng số: 4837 VB    Trang 6/242

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.