Maximize

Công văn 2677/UBND-TCD

Công văn số 2677/UBND-TCD, ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh,về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/08/2017] [Hiệu lực: 29/08/2017]

Kế hoạch 73/KH-UBND

Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2017] [Hiệu lực: 28/08/2017]

Công văn 2647/UBND-KGVX

Công văn số 2647/UBND-KGVX, ngày 26/8/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2017] [Hiệu lực: 26/08/2017]

Công văn 2628/UBND-NLN

Công văn số 2628/UBND-NLN, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2017] [Hiệu lực: 25/08/2017]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2017] [Hiệu lực: 25/08/2017]

Quyết định 287/QĐ-UBND

Quyết định số 287/QĐ-UBND, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2017] [Hiệu lực: 25/08/2017]

Quyết định 284/QĐ-UBND

Quyết định số 284/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình nhà máy Thủy điện Sông Lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2017] [Hiệu lực: 24/08/2017]

Công văn 2586/UBND-GT

Công văn số 2586/UBND-GT ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc Thực hiện kết luận của Thủ tướngThường trực Chính phủ tại Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 21/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2017] [Hiệu lực: 22/08/2017]

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND, ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh, quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2017] [Hiệu lực: 01/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 223/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 223/DM từ ngày 11/8/2017 đến ngày 20/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2017] [Hiệu lực: 20/08/2017]

Quyết định 933/QĐ- UBND

Quyết định số 933/QĐ- UBND, ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2017] [Hiệu lực: 18/08/2017]

Quyết định 938/QĐ-UBND

Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt văn kiện Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế và vệ sinh tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2017] [Hiệu lực: 18/08/2017]

Quyết định 271/QĐ-UBND

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Hàm Yên và huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2017] [Hiệu lực: 17/08/2017]

Quyết định 931/QĐ-UBND

Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2017] [Hiệu lực: 17/08/2017]

Công văn 2520/UBND-KGVX

Công văn số 2520/UBND-KGVX, ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2017] [Hiệu lực: 15/08/2017]

Quyết định 919/QĐ-UBND

Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2017] [Hiệu lực: 11/08/2017]

Quyết định 918/QĐ-UBND

Quyết định số 918/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2017] [Hiệu lực: 11/08/2017]

Quyết định 899/QĐ-UBND

Quyết định số 899/QĐ-UBND, ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Hang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 222/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 222/DM từ ngày 01/8/2017 đến ngày 10/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Quyết định 887/QĐ-UBND

Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND tinh, bãi bỏ các Quyết định phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Tổng số: 4709 VB    Trang 6/236

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.