THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 185/QĐ-UBND

Công văn số 185/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Trường Trung học phổ thông Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2020] [Hiệu lực: 21/05/2020]

Quyết định 550/QĐ-UBND

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Quyết định 177/QĐ-UBND

Qết định số 177/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” được phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Quyết định 545/QĐ-UBND

Quyến định số 545/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/05/2020] [Hiệu lực: 13/05/2020]

Quyết định 538/QĐ-UBND

Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2020] [Hiệu lực: 12/05/2020]

Quyết định 165/QĐ-UBND

Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Kè chống sạt lở bờ suối khu vực Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2020] [Hiệu lực: 12/05/2020]

Quyết định 527/QĐ-UBND

Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 11/05/2020]

Quyết định 522/QĐ-UBND

Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 8/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2020] [Hiệu lực: 08/05/2020]

Quyết định 156/QĐ-UBND

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị KIm phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2020] [Hiệu lực: 08/05/2020]

Quyết định 501/QĐ-UBND

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/05/2020] [Hiệu lực: 07/05/2020]

Quyết định 153/QĐ-UBND

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt bổ sung 04 mỏ khoáng sản mới và diện tích mở rộng 02 mỏ đã cấp phép làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/05/2020] [Hiệu lực: 07/05/2020]

Quyết định 497/QĐ-UBND

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2020] [Hiệu lực: 06/05/2020]

Quyết định 496/QĐ-UBND

Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2020] [Hiệu lực: 06/05/2020]

Quyết định 141/QĐ-UBND

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 15/05/2020]

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 15/05/2020]

Quyết định 484/QĐ-UBND

Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với giảng viên, bác sĩ từ hạng III lên hạng II năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Quyết định 139/QĐ-UBND

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành danh mục mã số các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Tổng số: 3194 VB    Trang 6/160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.