THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 135/QĐ-UBND

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất dự án Trung tâm Thương mại tại phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 449/QĐ-UBND

Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 464/QĐ-UBND

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 139/QĐ-UBND

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành danh mục mã số các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 451/QĐ-UBND

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Quyết định 133/QĐ-UBND

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh, đính chính khoản 1 Điều 6 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Quyết định 130/QĐ-UBND

Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Quyết định 131/QĐ-UBND

Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Bến xe khách Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Quyết định 431/QĐ-UBND

Công văn số 431/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về việc công bố 42 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2020] [Hiệu lực: 27/04/2020]

Quyết định 128/QĐ-UBND

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2020] [Hiệu lực: 27/04/2020]

Quyết định 429/QĐ-UBND

Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2020] [Hiệu lực: 27/04/2020]

Quyết định 125/QĐ-UBND

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/04/2020] [Hiệu lực: 22/04/2020]

Quyết định 123/QĐ-UBND

Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất dự án đầu tư khai thác quặng chì - kẽm tại khu vực Nông Tiến - Núi Dùm, phường Nông Tiến, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/04/2020] [Hiệu lực: 22/04/2020]

Quyết định 124/QĐ-UBND

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường điện 110Kv đấu nối cụm nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, 8B

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/04/2020] [Hiệu lực: 22/04/2020]

Quyết định 402/QĐ-UBND

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền tổ chức triển khai thực hiện quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 21/04/2020]

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2020] [Hiệu lực: 20/04/2020]

Quyết định 386/QĐ-UBND

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2020] [Hiệu lực: 20/04/2020]

Quyết định 118/QĐ - UBND

Quyết định số 118/QĐ - UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2020] [Hiệu lực: 13/04/2020]

Quyết định 114/QĐ-UBND

Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Công viên nghĩa trang Thiên Đường và Đường vào Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2020] [Hiệu lực: 07/04/2020]

Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất là căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2020] [Hiệu lực: 07/04/2020]

Tổng số: 3194 VB    Trang 7/160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.