Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 241/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 241/DM từ ngày 11/02/2018 đến ngày 20/02/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/02/2018] [Hiệu lực: 20/02/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 240/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 240/DM từ ngày 01/02/2018 đến ngày 10/02/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2018] [Hiệu lực: 10/02/2018]

Kế hoạch 10/KH-UBND

Kế Hoạch số 10/KH-UBND, ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/02/2018] [Hiệu lực: 06/02/2018]

Nghị quyết 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 02/02/2018, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội động cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9- năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/02/2018] [Hiệu lực: 02/02/2018]

Nghị quyết 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 239/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 239/DM từ ngày 21/01/2018 đến ngày 31/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Quyết định 118/QĐ-UBND

Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Quyết định 28/QĐ-UBND

Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh, phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Quyết định 113/QĐ-UBND

Quyết định số 113/QĐ-UBND, ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2018] [Hiệu lực: 30/01/2018]

Kế hoạch 06/KH-UB

Kế hoạch số 06/KH-UB, ngày 29 tháng 01 năm 2018, về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 08/KH-UBND

Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước thôn, tổ dân phố năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, ttriển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 07KH-UBND

Kế hoạch số 07KH-UBND, ngày 29/01/2018, của UBND tỉnh, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 05/KH-UBND

Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Công văn 265/UBND-TC

Công văn số 265/UBND-TC, ngày 27/01/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2018]

Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2018] [Hiệu lực: 25/01/2018]

Quyết định 94/QĐ-UBND

Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/01/2018] [Hiệu lực: 24/01/2018]

Công văn 183/UBND-KGVX

Công văn số 183/UBND-KGVX, ngày 20/01/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2018] [Hiệu lực: 20/01/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 238/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 238/DM từ ngày 11/01/2018 đến ngày 20/01/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2018] [Hiệu lực: 20/01/2018]

Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2018] [Hiệu lực: 19/01/2018]

Tổng số: 4958 VB    Trang 8/248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.