THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1155 /QĐ-UBND

Quyết định số 1155 /QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Công văn 2839/UBND - KSTT

Công văn số 2839/UBND - KSTT ngày 10/8/2021 của UBND tinh về việc xử lý hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Kế hoạch 127/KH - UBND

Kế hoạch số 127/KH - UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Kế hoạch 129/KH - UBND

Kế hoạch số 129/KH - UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh phát triển giáo dục mầm non năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Quyết định 1158/QĐ - UBND

Quyết định số 1158/QĐ - UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Quyết định 1159/QĐ - UBND

Quyết định số 1159/QĐ - UBND ngày 10/8/2021 của Chủ ticjk UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Kế hoạch 128/KH - UBND

Kế hoạch số 128/KH - UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Quyết định 1157/QĐ - UBND

Quyết định số 1157/QĐ - UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Kế hoạch 126/KH - UBND

Kế hoạch số 126/KH - UBND ngày 9/.8/2021 của UBND tỉnh thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định số 01/QĐ - BCĐ của Ban chỉ đạo đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Công văn 2796/UBND - NLN

Công văn số 2796/UBND - NLN ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Quyết định 1148/QĐ - UBND

Quyết định số 1148/QĐ - UBND ngày 9/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 59 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Quyết định 461/QĐ - UBND

Quyết định số 461/QĐ - UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Quyết định 1149/QĐ - UBND

Quyết định số 1149/QĐ - UBND ngày 9/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Công văn 2790/UBND - KGVX

Công văn số 2790/UBND - KGVX ngày 07/8/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2021] [Hiệu lực: 07/08/2021]

Quyết định 1133/QĐ - UBND

Quyết định số 1133/QĐ - UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 156 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2021] [Hiệu lực: 06/08/2021]

Kế hoạch 125/KH - UBND

Kế hoạch số 125/KH - UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021)

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2021] [Hiệu lực: 06/08/2021]

Công văn 2775 /UBND-KGVX

Công văn số 2775 /UBND-KGVX ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2021] [Hiệu lực: 06/08/2021]

Kế hoạch 124/KH - UBND

Kế hoạch số 124/KH - UBND ngày 06/8/2021 soát sửa đổi, bổ sung quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và điều chỉnh Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2021] [Hiệu lực: 06/08/2021]

Quyết định 104/TB - UBND

Thông báo số 104/TB - UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2021] [Hiệu lực: 05/08/2021]

Tổng số: 7503 VB    Trang 8/376

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.