THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1705/UBND - KSTT

Công văn số 1705/UBND - KSTT ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doang giai đoạn 2020-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2020] [Hiệu lực: 09/06/2020]

Công văn 1702/UBND - KGVX

Công văn số 1702/UBND - KGVX ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2020] [Hiệu lực: 09/06/2020]

Quyết định 217/QĐ-UBND

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 661/QĐ-UBND

Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Công văn 1693/UBND - NC

Công văn số 1693/UBND - NC ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 216/QĐ-UBND

Công văn số 216/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 215/QĐ-UBND

Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý hoạt động về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Công văn 1681/UBND - ĐTXD

Công văn số 1681/UBND - ĐTXD ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2020] [Hiệu lực: 06/06/2020]

Công văn 1682/UBND - NLN

Công văn số 1682/UBND - NLN ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2020] [Hiệu lực: 06/06/2020]

Quyết định 636/QĐ-UBND

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2020] [Hiệu lực: 05/06/2020]

Quyết định 629/QĐ-UBND

Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã thuộc huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2020] [Hiệu lực: 04/06/2020]

Công văn 1645/UBND - NC

Công văn số 1645/UBND - NC ngày 04/06/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2020] [Hiệu lực: 04/06/2020]

Công văn 1631/UBND - KGVX

Công văn số 1631/UBND - KGVX của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/06/2020] [Hiệu lực: 03/06/2020]

Công văn 1620/UBND - NLN

Công văn số 1620/UBND - NLN ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 190/TB-VPCP ngày 27/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2020] [Hiệu lực: 02/06/2020]

Quyết định 212/QĐ-UBND

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2020] [Hiệu lực: 01/06/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 323/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 323/DM từ ngày 01/6/2020 đến ngày 10/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Kế hoạch 59/KH - UBND

Kế hoạch số 59/KH - UBND ngày 29/05/2020 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 210/QĐ-UBND

Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 211/QĐ-UBND

Quyết định số 211/QĐ-UBND, ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Tổng số: 6249 VB    Trang 8/313

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.