THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 10/2020/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 10/01/2021]

Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Công văn 4160/UBND - KGVX

Công văn số 4160/UBND - KGVX ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo, tham mưu đề xuất nội dung tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Công văn 4177/UBND - KGVX

Công văn số 4177/UBND - KGVX ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 684/QĐ-UBND

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Nghị định 90/NQ - HĐND

Nghị quyết số 90/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 89/NQ - HĐND

Nghị quyết số 89/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Quyết định 2064/QĐ-UBND

Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Nghị quyết 92/NQ - HĐND

Nghị quyết số 92/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 91/NQ - HĐND

Nghị quyết số 91/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đi các khu di tích Bộ Tài chính và các bộ, ngành tại xã Tú Thịnh, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (ĐH.07 và ĐH.18 huyện Sơn Dương)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 88/NQ - HĐND

Nghị quyết số 88/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Công văn 4151/UBND - CN

Công văn số 4151/UBND - CN ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Thông báo 103/TB - UBND

Thông báo số 103/TB - UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp với ngành lao động - thương binh và xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Nghị quyết 87/NQ - HĐND

Nghị quyết số 87/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Kế hoạch 135/KH - UBND

Kế hoạch số 135/KH - UBND ngày 28/12/2020 hành động Giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Quyết định 672/QĐ-UBND

Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Quyết định 670/QĐ-UBND

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Cải tạo, mở rộng Sân vận động huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Quyết định 669/QĐ-UBND

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Tổng số: 6817 VB    Trang 8/341

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.