Maximize

Công văn 1964/UBND-TH

Công văn 1964/UBND-TH, ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/06/2017] [Hiệu lực: 27/06/2017]

Công văn 1952/UBND-KGVX

Công văn số 1952/UBND-KGVX ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chi trả chế độ nhuận bút

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Kế hoạch 50/KH-UBND

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa -Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Quyết định 698/QĐ-UBND

Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quyết định Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Quyết định 209/QĐ-UBND

Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc Cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Công văn 1909/UBND-NLN

Công văn số 1909/UBND-NLN ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v Tăng cường công tác phòng ngừa rủi do thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Quyết định 693/QĐ-UBND

Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố Tuyên Quang về Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2017] [Hiệu lực: 01/07/2017]

Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định số 681/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Câu lạc bộ Tân Trào tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/06/2017] [Hiệu lực: 21/06/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 217/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 217/DM từ ngày 11/6/2017 đến ngày 20/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 20/06/2017]

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 01/07/2017]

Quyết định 198/QĐ-UBND

Quyết định số 198/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017, của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 20/06/2017]

Công văn 1852/UBND-NV

Công văn số 1852/UBND-NV, ngày 19/6/2017, của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/06/2017] [Hiệu lực: 19/06/2017]

Quyết định 667/QĐ-UBND

Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 16/6/2017, của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2017] [Hiệu lực: 16/06/2017]

Công văn 1779/UBND-TH

Công văn số 1779/UBND-TH, ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh, V/v thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2017] [Hiệu lực: 13/06/2017]

Công văn 1773/UBND-THCB

Công văn số 1773/UBND-THCB, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc đưa hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang vào hoạt động chính thức

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2017] [Hiệu lực: 12/06/2017]

Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2017] [Hiệu lực: 12/06/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 216/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW giử đến số 216/DM từ ngày 01/6/2017 đến ngày 10/6/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2017] [Hiệu lực: 10/06/2017]

Tổng số: 4643 VB    Trang 8/233

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.