THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 105/QĐ-UBND

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Xây dựng khu tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với đường cao tốc thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/04/2020] [Hiệu lực: 04/04/2020]

Quyết định 307/QĐ-UBND

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/04/2020] [Hiệu lực: 04/04/2020]

Quyết định 306/QĐ-UBND

Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 150 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/04/2020] [Hiệu lực: 04/04/2020]

Quyết định 104/QĐ-UBND

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của uBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2020] [Hiệu lực: 01/04/2020]

Quyết định 274/QĐ - UBND

Quyết định số 274/QĐ - UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận Tập huấn viên hòa giải cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Quyết định 101/QĐ-UBND

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường nhánh bao quanh mặt bằng Công ty TNHH sản xuất giày Chung JYE Tuyên Quang - Việt Nam, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Quyết định 02/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 02/QĐ-HĐKHCN ngày 30/3/2020 của Hội đồng khoa học và công nghệ Về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Quyết định 99/QĐ-UBND

Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2020] [Hiệu lực: 27/03/2020]

Quyết định 99/QĐ-UBND

Quyết định số 99/QĐ-UBND gày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc Ủy quyền quyết định thành lập các cơ sở cách ly tập trung; quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly, người kết thúc thời gian cách ly tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2020] [Hiệu lực: 27/03/2020]

Quyết định 258/QĐ-UBND

Quyết định số 258/QĐ - UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2020] [Hiệu lực: 26/03/2020]

Quyết định 90/QĐ-UBND

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2020] [Hiệu lực: 25/03/2020]

Quyết định 87/QĐ-UBND

Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2020] [Hiệu lực: 24/03/2020]

Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Giai đoạn 2A đầu tư xây dựng cầu Bến Nước tại Km 263+820, cầu Suối Cóc tại Km 269+860 và 1,2 km đường dẫn 02 đầu cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới – Ngã ba Trung Sơn, tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 261/QĐ-UBND

Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 262/QĐ-UBND

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 264/QĐ-UBND

Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 249/QĐ-UBND

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của Trường Đại Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 81/QĐ - UBND

Quyết định số 81/QĐ - UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Phó Trưởng ban, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống Covid -19

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2020] [Hiệu lực: 20/03/2020]

Quyết định 78/QĐ-UBND

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 77/QĐ-UBND

Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Tổng số: 3194 VB    Trang 8/160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.